Volg ons

How to's


Strict Standards: Declaration of ContentbuilderController::display() should be compatible with JControllerLegacy::display($cachable = false, $urlparams = Array) in /home/customer/www/practicalgeo.eu/public_html/components/com_contentbuilder/controller.php on line 18

Strict Standards: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically in /home/customer/www/practicalgeo.eu/public_html/components/com_contentbuilder/contentbuilder.php on line 69

Strict Standards: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically in /home/customer/www/practicalgeo.eu/public_html/libraries/cms/application/site.php on line 250

Strict Standards: Declaration of ContentbuilderControllerDetails::display() should be compatible with JControllerLegacy::display($cachable = false, $urlparams = Array) in /home/customer/www/practicalgeo.eu/public_html/administrator/components/com_contentbuilder/controllers/details.php on line 125

How To: Combineer punten en polygonen in CadMap

Door gebruik te maken van een 'Spatial Join' is het mogelijk om bv.  informatie van punten en polygonen aan elkaar te linken. Dit kan nuttig zijn voor bv. hulpdiensten om na te gaan welke gebouwen in de nabijheid zijn van overstromingsgebieden of bv. om adrespunten / puntinformatie van de CadMap bestanden te combineren met de kadastrale informatie van de percelen.

Stap voor stap

ArcGIS Desktop heeft een 'Spatial Join' tool die toelaat om ruimtelijke analyses op datasets uit te voeren. Een 'Spatia Join' begint met het vergelijken van target features om features samen te voegen/combineren op basis van ruimtelijke condities :  bv. vind huizen (target) die zich bevinden binnen een buffer van 30m (ruimtelijke conditie) van een rivier (join). De attributen van de join feautres zullen dan worden toegevoegd aan de attributen van de target features.

Een 'Spatial join' laat toe om features in verschillende lagen met elkaar te combineren.In die gevallen wordt er gekeken naar de relatie tussen deze features op kaart om geo-analyses te kunnen uitvoeren zoals bv. : welke features bevinden  zich in de nabijheid van andere; welke features snijden ander features; welke features (bv. punten) liggen binnen een andere feature (bv. polygonen) ?

Deze tool laat bv. ook toe om wanneer je een dataset hebt met punten (bv. de adrespunten van CadMap) om deze te linken aan de gegevens van polygonen (bv. percelen van CadMap). Als dan bv. de Capakey enkel maar in de adrespunten staat, kan je door de spatial join (waarbij aangegeven wordt dat je de gegevens van de punten die gelegen zijn in een perceel wil aanvullen met de Capakey van de percelen) een volledige dataset bekomen en alle gegevens combineren.

In deze How-To gaan we door de verschillende stappen van de 'Spatial Join' om de attributen van punten toe te voegen aan de perceelsgegevens.

Stap 1 :

Open ArcMap en voeg de datasets toe die je wenst te gebruiken in de ruimtelijke analyse :

Stap 2 :

Voor deze How-To gebruiken we 2 datsets : een puntenlaag (de punten van de kadastergegevens) en een polygonenlaag (de percelenkaart). Door beide lagen op te nemen wordt een totaal overzicht van de dataset bekomen (echter zijn deze dan nog niet met elkaar gelinked).

Stap 3 :

Door de attributentabel van de datalagen te openen kan gezien worden welke informatie in elke laag aanwezig is. Je kan nu nagaan welke informatie je wenst te combineren en welke velden je uiteindelijk wenst te bekomen. In het voorbeeld hierond wensen we bv. de informatie die in de puntenlaag is opgenomen (de sheetnummer en de Canutx) te bekomen in de attributen van de percelenkaart.

Stap 4 :

Open het 'ArcToolbox' zoekvenster in ArcMap. Deze kan je vinden in de bovenste toolbar. Type in het zoekvenster 'Spatial Join' en klik op de naam om deze te openen.

Stap 5 :

Vul nu de verschillende parameters in de betrokken velden in :

- Target features : dit zijn de features en attributen die de output zullen vormen. In ons voorbeeld is dit de percelen-laag (polygonen) aangezien we aan deze laag de informatie van de punten wensen toe te voegen. (als je het omgekeerde wenst namelijk dat aan de punten de Capakey wordt toegevoegd, dan kies je hier als Target features de puntenlaag).

- Join features : de attributen van deze laag zullen worden toegevoegd aan de Target features. In ons voorbeeld is de join features laag dus de puntenlaag aangezien we de attributen van de punten (Sheet en Canutx) wensen toe te voegen aan de polygonen. (als jet het omgekeerde wenst namelijk dat aan de punten de Capakey wordt toegevoegd, dan kies je hier als Join features laag de percelenlaag).

- Output feature class : dit is het pad naar het uiteindelijke resultaat

In het venster, kan je ook het type van ruimtelijke relatie kiezen die zal worden gebruikt om beide lagen met elkaar te combineren. In dit voorbeeld gebruiken we 'Completely Contain' aangezien we hier een laag hebben waarbij per perceel (polygoon) er één punt is in gelegen. (Als je het omgekeerde wenst, namelijk dat aan de punten de Capakey wordt toegevoegd, dan kies je hier 'Completely Within'). Klik nu op OK om de tool te laten werken.

Stap 6 :

Wanneer de analyse is uitgevoerd zal het resultaat zichtbaar zijn in de data-view. Door de attribuut-tabel te openen kan je het resultaat zien van de analyse (of klik bv. op de 'identify' tool). Het resultaat is dat in de percelenkaart de Sheet en Canutx zijn opgenomen die komen van de punten (en natuurlik als je het omgekeerde hebt gedaan dan zal je als resultaat een puntenlaag krijgen waarin de Capakey is opgenomen).

 


Deel dit met anderen