×

Waarschuwing

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Belang van Geo-data in applicaties

Elke goede GIS-strategie en implementatie start met data. 

Data kan je op verschillende manieren vinden zowel extern als intern. Deze data kan zich in verschillende vormen voordoen. Zo kan het gaan over zuivere geo-data (cfr. ortho's) maar in de meeste gevallen zal dit gecombineerd zijn met alfa-numerieke data.

Open-data, Inspire, PSI hebben sterk bijgedragen tot de beschikbaarheid van geo-data. 

Natuurlijk kan het ook zijn dat je enkel beschikt over alfa-numerieke data en dat deze in geo-data zal moeten omgezet worden.

Het beheer van deze geo-data is heel belangrijk binnen de strategie. via de meta-data kan je dit verder opvolgen (en info bijhouden  omtrent de authentieke bron, publicatie-data, welke velden, ... 

 

 


Vinden van data : 

Het is belangrijk voor een goede GIS-implementatie om een duidelijk overzicht te kunnen behouden van welke data je ter beschikking hebt. Soms kan het zijn dat je data ter beschikking hebt, maar zonder het te weten of beseffen doordat deze data bij de andere diensten van de gemeente zit (bv. in excelbestanden, PDF's, ...). Ervaring leert dat er reeds veel data is gepubliceerd, maar dat het niet altijd eenvoudig is om deze data terug te vinden (of om deze te visualiseren). 

extern 

Overheidsdata (services) : Op heden wordt er meer en meer data via services ter beschikking gesteld. Denk hier maar aan de services (GRB, ortho, Natuur, ...) die het AGIV aanbiedt of waar het AGIV deze services verzamelt en terug verdeelt (cfr. data dept. Ruimte Vlaanderen). Voor deze data is het belangrijk om eenvoudig deze data terug te kunnen vinden. Om deze eenvoudig terug te vinden en te integreren in de oplossingen verwijzen we naar data.esribelux.com waar we deze services hebben omgezet in kaarten die kunnen worden opgevraagd. 

Overheidsdata (physiek) : Er is eveneens veel overheidsdata die nog physiek moet worden bekomen (via download-service of werkelijk op physieke drager). Gelukkig is dit aan het verwijnen in dit digitale tijdperk. 

Open data : de sterke stroming van open data heeft er eveneens voor gezorgd dat er meer en meer data ter beschikking komt. Wel is het zo dat dezelfde data soms door verschillende bronnen wordt gepubliceerd en dat het niet eenvoudig is om de authentieke bron van deze data te vinden. In veel gevallen is ook de meta-data niet degelijk opgesteld. Wij raden zeker aan om deze open data om te zetten in een eigen data-set en tevens om goede meta-data op te stellen. zo kan bv. de xls-file met de locatie van de scholen beter worden omgezet in een kaartje waar eveneens de alfa-numerieke data wordt bijgehouden. 

geo-gepubliceerd : We dienen vast te stellen dat op heden nog weinig echte geo-data ter beschikking staat (toch als je kijkt naar het aantal werkelijke geo-sets tov het totaal aantal sets op de verschillende open-data portalen. 

non-geo : Dit is de grootste groep van data die ter beschikking wordt gesteld. Niet alle data is even belangrijk, maar het is aan te raden reeds de belangrijkste data-sets v te verzamelen en langzaam aan (afhankelijk van de verdere stappen in de strategie) deze data-sets uit te breiden. In de meeste gevallen is het in het kader van een project dat deze data ter beschikking komt. Trachten reeds een volledig overzicht van deze data op te stellen is een heel groot en uitgebreid werk, dat niet altijd bijdraagt tot een goede GIS-implementatie. 

Intern

Natuurlijk is er binnen de eigen organisatie heel veel data terug te vinden. Dit is meestal ook data die, wanneer je deze binnen het GIS ter beschikking stelt van de andere diensten, dit grote ogen kan trekken. Veel van de data die op heden binnen de organisaties is terug te vinden is nog steeds alfa-numerieke data. Maar de stelregel dat 80% van de alfa-numerieke data ook een geo-component heeft gaat hier ook op. 

Het niet kennen van de mogelijkheden van een GIS zal binnen een aantal diensten van de organisatie er toe leiden dat waardevolle geo-data niet naar boven komt. Echter is hier een belangrijk onderdeel van de strategie er juist op gericht om een eerste stap te zetten in het publiceren en toegankelijk stellen van de data op een eenvoudige en user-friendly manier zodat dit ook de overige diensten kan inspireren. 

Bij de opbouw van het data-portaal van esri BeLux heb ik er voor geopteerd om klein te beginnen met enkele data-sets en zo de nodige ervaring op te doen omtrent het vinden van de data en het publiceren. Het is al heel snel gebleken dat dit aanstekelijk werkte en een heel aantal personen brachten zelf reeds data-sets aan die we konden publiceren. 

Net zoals in veel projecten is het de eerste stap die belangrijk is en op basis waarvan er uiteindelijk iets moois kan groeien. 

 


Omzetting data

Veel data is zoals reeds vermeld niet steeds in een geo-formaat ter beschikking. In veel gevallen zal het gaan over data waar er een adres-informatie is gekoppeld aan de data. Het kan eveneens gaan over data die gekoppeld kan worden aan geo-informatie (bv. statistische informatie per gemeente of per statistische sector), in deze gevallen is het ook sterk aan te raden om deze data direct te publiceren als een geo-informatieset ipv beide data-sets separaat te houden (alfa-numeriek en geo). Let wel. zorg dat je de data koppelt en niet dat je telkens deze data-sets gaat hercopiëren. 

Beheer van data

Het bijhouden van een 'steekkaartensysteem' voor je bibliotheek aan data is heel belangrijk. Enerzijds gaat het hier om het bijhouden in een 'geo-databank' zoals bv. de portal waarbij alle data direct en overzichtelijk kan worden teruggevonden, opgedeeld in groepen, toegewezen aan gebruikeres, ... en anderzijds gaat het over het bijhouden van de meta-data van de informatie-sets. 

Het gebruik van een portal laat toe om de data telkens als een item op te slaan (waarbij het systeem zelf alle achtergrond - informatie gaat beheren) en waarbij je via tags kan gaan zoeken naar deze data. Dit is vergelijkbaar met het gebruik van een zoekmachin op het internet waarbij zelfs minder ervaren gebruikers toch snel hun informatie kunnen bekomen. 

Meta-data kan je in verschillende vormen gaan bijhouden. In praktisch alle gevallen zal de meta-data van de gepbuliceerde overheidsdata-services heel duidelijk en uitgebreid zijn. Andere open data zal dan echter het probleem geven dat je zelf even zal moeten zoeken welke informatie over de data-set ter beschikking is. Een heel ervaren GIS-professional kan gebruik gaan maken van een meta-data editor. Een minder ervaren persoon kan dan weer gebruik maken van bv de 'item description' in een portal. 

Het doel van het beheer dient te zijn : 

- eenvoudig terugvinden van de data

- bijhouden van de meta-data (bv. authentieke bron, service-url, update-rate, nauwkeurigheid, projectie-systeem, ...)

- eenvouig consulteerbaar maken

- eenvoudig inleesbaar maken naar GIS- en overige applicaties