Buurtwegen

Elke gemeente heeft diverse buurtwegen op haar grondgebied. Je kan deze buurtwegen gaan beheren via het GIS. Mogelijke onderdelen die je hier kan voorzien zijn bv. opmaken van de inventaris, opzetten van een beheers-applicatie, interne consultatie binnen de diensten, terrein-inventarisatie met mobile devices (tablet/smartphone). 

 

Door het opzetten van een Buurtwegen beheers-systeem is het mogelijk om zowel de informatie die binnen de verschillende diensten aanwezig is te centraliseren, maar ook om de informatie continu aan te vullen en te laten controleren. Er is dus een continue wisselwerking mogelijk tussen de binnen- en de buitendienst. Tevens is er dan ook maar één authentieke data-set van de Buurtwegen aanwezig. 

 

 

 


Deel dit met anderen