Volg ons

GIS voor gemeenten - Blog

Parkeerplaats beheer in de Gemeente

Parkeerbeheer is in praktisch alle steden en gemeenten van belang. Bij zowel het beheer van de beschikbare plaatsen, het onderhoud aan de parkeermeters, het informeren van de gebruikers omtrent vrije plaatsen en tarieven, ... kan Geo-data een belangrijke rol spelen. Reeds met eenvoudige tools kan je aan de slag gaan om het parkeerbeleid duidelijk in beeld te brengen, knelpunten te detecteren, info te delen en een visie op te bouwen.

Verder lezen...

Hydranten op kaart

Voor de brandweer, maar eveneens voor de gemeentediensten en voor de watermaatschappijen is het direct toegang hebben tot de ligging van de hydranten op kaart een belangrijke zaak. Door deze te publiceren stel je deze direct toegankelijk voor zowel Desktop gebruikers, maar eveneens voor tablet en smartphone. Ook de dispatch kan direct voerzichtelijk nagaan waar deze gelegen zijn. Geen nood meer om langdurig te zoeken naar de ligging van de hydrant.

Verder lezen...

Sneeuw-ruiming

In de winterperiode is het ruimen van de wegen heel belangrijk. Door alle wegen in kaart te brengen en hier tevens een applicatie rond op te zetten die de opvolging van het sneeuwruimen uitvoert, is het mogelijk om direct een operationeel beeld te krijgen in de gemeente en de werken verder te plannen. Tevens wordt hier ook voorzien dat er specifieke problemen worden gemeld ie dan in de planning wordt opgenomen. Daarnaast kan ook real-time de werken van de sneeuw-ruimers worden gevolgd.

Verder lezen...

GIPOD in ArcGIS Online

Nu kan je ook de GIPOD-data rechtstreeks gebruiken in ArcGIS Online. Hierdoor kunnen alle innames van het openbaar domein direct worden gevisualiseerd, geëmbedd in je website, ingevoegd in een web-applicatie of ingelezen worden in je desktop omgeving. Deze GIPOD-data kan nu in tal van verschillende applicaties worden gevisualiseerd en bevraagd.

Verder lezen...

Veilige Schoolomgeving

Veilige schoolomgevingen zijn een belangrijk aandachtspunt in elke gemeente. Veelal weet men ongeveer welke de aandachtspunten en problemen zijn. Echter kan via een kaart-applicatie een volledige inventaris worden gemaakt van bv. oppikpunten, fietsroutes, voetpools, ... zodat deze data ook met allen kan worden gedeeld en zelfs toelaat om opmerkingen vanuit de school en gemeente uit te wisselen. En natuurlijk kan je er een afdruk van maken die je overal op school kan ophanden of meegeven met de leerlingen. 

Verder lezen...

Plannen en Vergunningen visualiseren en bevragen

Plannen en Vergunningen (verkavelingsvergunning, bouwvergunning, sloopvergunning, ....) hebben telkens als karakteristiek dat je zowel een plan hebt maar eveneens alfa-numerieke data. In een GIS kan je eenvoudig beide omgevingen met elkaar verbinden. Zo kan je een basis Plannen-register opbouwen en ter beschikking stellen van je collega's maar eveneens van de burger en dit op een heel duidelijke en visuele manier. 

Verder lezen...

Vuilnis inventarisatie

Vuilnis is een aandachtspunt voor elke gemeente en stad. Enerzijds heeft elke gemeente zowel afvalcontainers en vuilnisbakken. Anderzijds heeft elke gemeente te maken met zwerfvuil. Verschillende gemeenten hebben reeds een inventaris opgemaakt die voor zowel het onderhoud als voor de ophalingsronde kan worden gebruikt. 

Verder lezen...

Facility Management

Vele gemeenten bezitten en beheren tal van verschillende gebouwen. Maar van veel van deze gebouwen is er slechts heel beperkte informatie die ter beschikking staat. Je kan reeds met eenvoudige tools een eigen beheer van deze gebouwen uitwerken. Daarnaast zijn er natuurlijk nog uitgebreidere (maar eveneens flexibele) oplossingen die je nog meer functionaliteiten geven. Maar je kan reeds voor je eigen gaan starten met je eigen beheersplan en assets.

Verder lezen...

Brandweer Pre-incident planning

Voor politie en brandweer is het belangrijk om direct onder de hand alle nodige informatie te hebben indien een calamiteit uitbreekt. Met GIS kan je reeds op voorhand een incident-plan opmaken voor verschillende sites en deze dan rechtstreeks oproepen. Tevens kan je deze informatie ook vanop het veld oproepen op zowel je smartphone als je tablet. En met een applicatie is het ook mogelijk om bedrijven, uitbaters, overheden, ... toe te laten om zelf hun pre-incident plan op te maken dat je dan rechtstreeks tot je beschikking hebt. Een heel handige tool voor gegevensverzameling!

Verder lezen...

Story-Map : een geleide wandeling op kaart

Een Story-Map is een krachtige tool om heel visueel (en op kaart) all interessante landmarks van je gemeente in beeld te brengen. Zo kan je bv. een story-map maken van de historische gebouwen in je gemeente, wandelroutes en bezienswaardigheden tonen, een fietsroute heel interactief voorstellen, ... In een Story-map toon je de foto's van de bezienswaardigheden op kaart en dit same met een  veraal dat je wil brengen. 

Verder lezen...

Statistische data voor je gemeente

Statistische geo-data

Statistische data geeft een duidelijk beeld van de situatie van je gemeente en kan ook helpen bij de ondersteuning van beleidsbeslissingen door overzichtelijk de informatie weer te geven. Tal van statistische data is vrij beschijkbaar en kan je op heden ook eenvoudig in je GIS-omgeving opnemen als een extra laag. Zo kan je bv. de impact van beleidsbeslissingen focussen op deze zones waar het meest nodig is. 

Verder lezen...

Actuele Weer-informatie op kaart

Actuele weer-informatie van de ganse wereld staat nu tot je beschikking. Dit betekent ook dat ook voor België deze weer-informatie kan worden opgevraagd. Zo vind je nu informatie over neerslagzones, temperatuur, druk-contouren, bewolking en windsnelheden. Deze informatie kan je nu eenvoudig inpassen in je applicaties en in je websites. Deze informatie wordt als een WMTS service ter beschikking gesteld en zoals steeds hebben we reeds gekeken om deze om te zetten in maps die je eenvoudig via het data.esribelux.com platform kan inlezen. 

Verder lezen...

Lichtplan voor de gemeente

Verlichting van het openbaar domein is belangrijker aan het worden. Enerzijds dient nagekeken of de verlichting energetisch goed is geplaats, anderzijds is de juiste verlichting heel belangrijk voor bv. veiligheid, vermijden van ongevallen, ... Een lichtkaart van een gemeente is een belangrijke tool die gecombineerd met overige data kan zorgen voor een goed overzicht van de huidige situatie en een analyse van waar aanpassingen moeten worden gemaakt. Voor een voorbeeld (EUROSENSE) van een dergelijke lichtkaart : klik hier.

Verder lezen...

Deel dit met anderen