Volg ons

GIS voor gemeenten - Blog

KBO data op kaart

Informatie omtrent bedrijven kan nu ook eenvouig op kaart worden weergeveven met de KBO (Kruispunt Bank van Ondernemingen). Dit laat ook toe om hierop gedetailleerde analyses, ruimtelijke opzoekingen, koppelingen met overige (geo-)data, ... te verwezenlijken. Zo kan je informatie omtrent bedrijven perfect integreren in diverse toepassingen.

Verder lezen...

Bemerkingen op kaart

'Redlining' is een specifiek term waarbij bemerkingen kunnen worden doorgegeven. Natuurlijk kan dit eveneens met geo-informatie. Denk maar aan bemerkingen omtrent een inspectie-put, bloembak, adrespunt, ... Op eenvoudige manier kan je anderen toelaten om hun bemerkingen door te geven op de kaart.

Verder lezen...

GRB als nuttige tool

Het GRB (Grootschalig Referentie Bestand) is ondertussen algemeen ingeburgerd. Het GRB bevat een onschatbare waarde van informatie. En op een deskundige manier kan je hier nog veel meer informatie uit verwerven. Maar er zijn ook ondertussen afgeleide producten die het gebruik in het GIS nog sterk vereenvoudigen en waarbij je je eigen data-structuur kan opbouwen.

Verder lezen...

IMKL (Informatie Model Kabels en Leidingen)-KLIP

Recent wordt er veel gesproken omtrent het KLIP (Kabel en Leidingen Informatie Portaal) en het IMKL-model (Informatie Model Kabels en Leidingen). Echter is het voor velen nog niet duidelijk wat een dergelijk IMKL-model inhoudt. We geven hier een voorbeeld om zo de 'touch & feel' met het model te verbeteren. Daarnaast kan via zowel desktop, server als via Online zo het model worden opgebouwd en bestaande data toegevoegd.

Verder lezen...

Inventaris Risico-gronden op kaart

In elke gemeente zijn risico-gronden aangewezig. Elke gemeente is reeds verplicht om de gegevens van de inventaris Risico-gronden door te geven aan OVAM. Maar het is natuurlijk ook heel nuttig om omgekeerd de informatie van de bodemonderzoeken te kunnen integreren in het GIS. Hier tonen we hoe je eenvoudig al deze informatie in je eigen GIS (desktop, server en online) kan gebruiken.

Verder lezen...

Rioleringen op kaart 2

Informatie omtrent de rioleringen kunnen eveneens op kaart worden weergegeven en gedeeld met andere diensten. Daarnaast kan je deze informatie ook editeerbaar maken zodat je zelf je data kan toevoegen, aanvullen en op het terrein inventariseren.

Verder lezen...

GeoCoding

Met CRAB is het mogelijk om zowel snel adressen op kaart te vinden alsook via een klik op de kaart de adres-gegevens terug te vinden. Nu kan je deze service rechtstreeks bevragen via zowel Desktop als via Online applicaties. Zo kan je nu ook in je eigen applicaties de CRAB GeoCoding service bevragen en zo het juiste CRAB adres vinden.

Verder lezen...

Afschakelplan Op Kaart

Het afschakelplan geeft een overzicht van welke straten er in welke fase worden afgeschakeld. Een dergelijk plan dient overzichtelijk gecommuniceerd naar de burgers en organisaties. En natuurlijk is het best om dit op een kaart te tonen. Een dergelijke kaart kan men dan integreren in de website, gebruiken tijdens meetings, delen met anderen, ... Je kan een dergelijke kaart (tot op straatdetail) zelf opbouwen zonder complexe middelen (bv. via Excel).

Verder lezen...

defibrillator op kaart

Bij echte urgenties is het belangrijk dat je informatie direct beschikbaar hebt. Zo bv. indien je collega of partner een hart-infarct krijgt. Is het dan niet van levensbelang om te weten waar de dichtsbijzijnde defibrillator zich bevindt. Deze informatie kan je direct op kaart plaatsen, integreren in je website of publiceren als open-data.

Verder lezen...

Geo Crowd Sourcing

Informatie van burgers bekomen is heel belangrijk. Door een 'Geo-Form' te gebruiken kan je efficiënt een website opzetten waar burgers hun informatie kunnen invullen en aanduiden op kaart. Door het gebruik van een beheer-applicatie kan alle verzamelde informatie worden beheerd.

Verder lezen...

Rioleringen op kaart

Het beheren van rioleringen (Regenwaterafvoer en Vuilwaterafvoer) is voor elke  gemeente van belang. Elke gemeente heeft immers een uitgebreid rioleringsnet. Een rioleringsnet kan op kaart worden gevisualiseerd en de elementen (buizen, inspectieputten, pompen, ...) bevatten cruciale informatie. Daarnaast kan je natuurlijk ook gebreken van het net op kaart gaan weergeven.

Verder lezen...

Open Data Portaal

Open Data is een hot item tegenwoordig. Veel van de open data is echter nog in alfa-numeriek formaat en kan evengoed als geo-data worden gepubliceerd. Op een eenvoudige manier kan je voor je stad en gemeente een open-data portaal opzetten waarbij burgers zowel de data kunnen opzoeken, viewen maar eveneens downloaden. Zo maak je Open Data veel toegankelijker.

Verder lezen...

Veegroutes

Het net houden van de wegen is een taak van het gewest, maar ook van de stad/gemeente. Door het publiceren van de veegroutes kan je deze infromatie delen met de burger, maar eveneens met de andere diensten. Zo kan een specifieke vraag (bv. vegen na de carnavalstoet) ook duidelijk worden meegenomen in de planning.Hiervoor kan je zelf je applicatie gaan opzetten.

Verder lezen...

Deel dit met anderen