Volg ons

Meldpunt issues voor Burgers

Burgers zijn digitaal mondiger geworden en verwachten eveneens dat ze de mogelijkheid hebben om hun problemen te kunnen melden. En dit zowel via de site van de gemeente, maar ook via het gebruik van apps. Maar naturlijk stopt het verhaal niet bij het enkel melden van de problemen, maar dient er hier eveneens een verder beheer achter te zitten. Er is nu een volledige workflow uitgewerkt die vanaf het punt probleem-melding gans deze total workflow beheert, tot en met het terugmelden aan de burger.

Het melden en verwerken van problemen door burgers is een issue dat reeds langer meegaat. Maar er is nu een volledige product-flow die toelaat om het geheel te beheren. De onderdelen die hierbij horen zijn o.a. :

- een meld-punt applicatie die zowel in browser als eveneens op smartphone bestaat

- een Dashboard voor de gemeente waarbij alle elementen overzichtelijk worden gerapporteerd

- een beheerstool om al deze problemen te managen

- een app om op het terrein de problemen te inspecteren

- een app om de taken toe te wijzen en direct/op het terrein de informatie terugbekomen

- een reporting tool die je toelaat om publiekelijk de resultaten van je dienst te delen

Meldpunt-applicatie :

In deze applicatie kan de burger enerzijds een overzicht bekomen van welke type problemen er zih in de gemeente bevinden en wat hun status is, maar kan hij eveneens problemen gaan melden via een eenvoudig ingave-formulier (en natuurlijk kan hij dit ook localiseren op de kaart). Hierbij geeft de burger de meest cruciale elementen door en bekomt de gemeente ook deze informatie.

Deze applicatie bestaat eveneens in app-vorm zodat deze eenvoudig kan worden toegevoegd aan b.v. een bestaande app van de gemeente. Hiervoor dien je zelfs geen programmeur te zijn.

Al de gegevens die door de burgers worden ingegeven worden centraal allemaal bijgehouden. Je kan verder ook de velden, types, domeinen, ... van de gegevns die je wenst te bekomen ook aanpassen. Deze omgeving is customizeerbaar en vooral eenvoudig configureerbaar.

Om een basis-versie van deze applicatie uit te testen, klik op het beeld links, of klik hier.

 

 

 

Dashboard :

Communicatie is tegenwoordig een belangrijk element. Dit zowel binnen de gemeente-diensten, naar de secretaris, naar het college, ... en ook naar de burgers toe. Zo kan je een dergelijk dashboard gaan integreren in je website, of zet je dit centraal via een scherm (of touchscreen) in de hall van je gemeentehuis. Maar tevens kan je dit dashboard beschikbaar stellen voor alle diensten in de gemeente. Deze applicatie geeft het overzicht van de verschillende gevallen en laat toe om op een eenvoudige manier filters toe te passen, type van gebreken te selecteren, ...

Om een basis-versie van deze applicatie uit te testen, klik op het beeld links, of klik hier.

 

 

 

 

 

 

Beheertool :

Je hebt nu ondertussen reeds de app voor de burger en het dashboard. Maar om de verschillende meldpunten te kunnen beheren is het belangrijk dat je nu ook een beheertool hebt die je toelaat om selecties uit te voeren, gegevens aan te passen, statussen te wijzigen, ... Dit kan je via de tool die op de centrale gegevens aan het werken is. Op deze wijze zijn alle aanpassingen direct aangepast in alle verschillende applicaties die je van het platform wenst te gebruiken. Als je dan bv. een kaart of dashboard hebt geïntegreerd, dan hoef je geen data over te zetten, maar alles is gesynchroniseerd. 

om een basis-versie van deze applicatie uit te testen, klik op het beeld links, of klik hier

 

 

 

 

 

Inspectie op het terrein :

Via de Collector App is het mogelijk om op het terrein de verschillende meldingen te inspecteren en de data aan te passen. of bijkomende data te verzamelen en bijkomende foto's toe te voegen, het punt beter localiseren, ... En belangrijk, de app kan ook in offline modus werken zodat als je inspecties wil uitvoeren waar je bereik mogelijks minder is, dan is het perfect mogelijk om al je gegevens op te slaan en te synchroniseren wanneer je meer bereik hebt, of wanneer je op kantoor terug bent. En terug, het geheel is gesynchroniseerd zodat de informatie direct beschikbaar is voor elk die binnen het proces betrokken is.

 

 

 

 

 

Workforce Management (takenbeheer) :

Maar natuurlijk dienen de werken ook te worden uitgevoerd. Hiervoor maken we gebruik van de workforce app waarbij de verschillende elementen en problemen die werden gedetecteerd (en/of geïnspecteerd) ook worden toegewezen. Dit betekent dat elke persoon een overzicht heeft van zijn taken, de status, de urgentie, ... en dat hij via de app ook eenvoudig kan terugrapporteren wat de status is van het probleem. Al deze informatie wordt terug centraal beheerd en laat zo toe om vanuit verschillende niveau's sturing te geven en informatie te bekomen (courtesy of esri).

 

 

 

 

 

 

En natuurlijk kan je al deze informatie via web-applicaties verder verdelen. Dergelijke web-applicaties kan je opbouwen via de web-app builder die je toelaten om verschillende functionaliteiten op te zetten, filters toe te passen, informatie toe te voegen, ... zo kan je volledig zelf een eigen applicatie gaan opbouwen naar je eigen behoeftes en wensen.

Globaal kunnen we dus stellen dat de combinatie van alle elementen die we hier naar voor brengen toelaat om een volledige workflow uit te zetten. En we mogen dan nog niet vergeten dat het ook mogelijk is om verder te integreren met andere oplossingen die je reeds in de gemeente zou hebben. Zo kan je bv dit ook gaan koppelen aan het CRM van je gemeente (informatie van burgers, rapporteringen die worden gemaakt, budgetteringen, ...), of kan je het integreren in de mid-office toepassingen die je hebt opgezet (bv. deze van CEVI).

 

Deel dit met anderen