Volg ons

GIS voor gemeenten - Blog

Inventarisatie openbaar domein (1)

In deze blog gaan we dieper in op hoe je een tool kan opzetten om elementen te inventariseren. Hiermee bedoelen we het opzetten van de data-structuur, maar ook hoe je een de data kan beheren, tools opzetten om via web-browser informatie te verzamelen en uiteindelijk ook op het terrein gebruik te maken van apps. Dit omvat een stappenplan die je toelaat om vanaf het initiële idee te komen tot een volledige keten.

Stapsgewijs wordt hieronder toegelicht hoe je de verschillende stappen in een inventarisatie-project kan doorlopen; We beginnen met het opzetten van de datastructuur in de databank en het uitwerken van de attributen in een desktop-omgeving. Je kan reeds beginnen met het inventariseren in deze desktop-omgeving zodat je een degelijke start-basis hebt voor de rest van je project. Daarna lichten we toe hoe je deze data kan publiceren op het online platform. Dit betekent dat je een kaart kan aanmaken die automatisch je data-structuur zal meenemen. Dit laat je dan toe om deze data te visualiseren maar ook om te editeren via een web-browser toepassing (die je dan binnen je organisatie kan dlen). De derde stap is het beschikbaar maken van de data voor inventarisatie op het terrein waarbij je een app kan inzetten op je smartphone of tablet (en waarbij je zelfs dis-connected (los van het een netwerk of 4G verbinding) kan werken.

1) Maak je data op voorhand klaar in ArcGIS Pro

We gaan allereerst een layer ‘vuilnisbakken’ in de dekstop omgeving aanmaken, waarna we de nodige attributen aan deze layer gaan toevoegen. het voorbeeld dat we hier wensen aan te halen is het inventariseren van vuilnisbakken op het terrein. Natuurlijk is dit slechts een voorbeeld en kan je deze zelfde methodiek ook gebruiken voor de inventarisatie van andere elementen (bv. crab-adressen, begraafplaatsen, meublair, bomen, groenzones, ...). We verwijzen hier tevens naar bv. de data-structuur van het GGINO model dat je als een basis kan gebruiken (  http://practicalgeo.be/nl/2016/181-ggino1 ). De bedoeling hier is om een punten layer (kan ook lijnen of polygonen zijn) op te zetten met attributen. Tevens gaan we nog een stapje verder door voor enkele attributen ook toe te laten om een selectie-menu te krijgn waar je kan uit selecteren.

(opmerking; de data zijn fictief en louter gebruikt voor illustratieve doeleinden).

1. Creëer een nieuwe feature class

In de desktop omgeving, creëer een nieuw of open een bestand project, klik op ‘new map’. Verander eventueel de basemap, door op de tab Map > Basemap te klikken.

Ga in de Catalog naar naar je geodatabank in de workfolder. Klik op je rechtermuis > New > Feature Layer > feature class.

Vul naam, geometrie (bv. punten, lijnen, polygonen) en optioneel de andere velden in en klik op run. Hier hebben we een nieuwe feature class ‘inventarisatie’ met punten als geometrie aangemaakt.

Je nieuwe feature class verschijnt automatisch in je Content tab.

Je kunt nu extra velden in de attributentabel van je nieuwe feature class toevoegen. Rechterklik op je feature class > Attribute table> Fields: Add.

De tab “Fields” verschijnt, waardoor je de gewenste velden kunt aanmaken. In dit voorbeeld worden de velden met field name type, adres, opmerking en datum gecreëerd. Ook het Data type (bv. text, date, …) dient te worden ingevuld. Klik dan op save. Vervolgens bewaar je je project.

In de desktop, gaan we enkele punten toevoegen om de laag te testen. In Contents , klikken we onze laagInventarisatie aan. Vervolgens klikken we op het tabblad Edit > Create Features.

De Create Features verschijnt: klik eerst op create point feature, dan op een (willekeurig) plaats op de kaart.

Vul dan de attributen in de attribuuttabel in. Indien gewenst, herhaal deze stap nog enkele keren. In ArcGIS Pro ziet de kaart er dan bijvoorbeeld zo uit:

 

2. Optioneel: creëer een drop down list in je attributentabel

Bij het verzamelen van data, is een drop down list handig. In dit voorbeeld gaan we een drop down list aanmaken voor het type vuilnisbak, namelijk restafval, GFT, papier en karton, glas en andere. Zo kunnen we op het veld eenvoudig het type vuilnisbak selecteren.

Allereerst moeten we een domain aanmaken. Klik opnieuw op je feature class > Design > Domains.

Vul de velden in en kies voor coded value domain voor domain type en text voor Field Type. Geef een code en beschrijving voor de verschillende types van vuilnisbakken. Hier hebben we het domein “vuilnisbaktype” gecreëerd die 5 verschillende codes heeft(elk type heeft nu een eigen code en beschrijving). Klik op save.

Nu wil je het veld “Type” in je feature class “inventarisatie” toewijzen aan dit domein. Ga terug naar je tabblad “Fields” of rechtermuisklik op je feature class > Design > Fields.  Je klikt vervolgens  op de rij ‘type’ en onder de kolom ‘Domain ’, kan je je nieuw aangemaakte domein ‘Vuilnisbaktype’ selecteren.

Klik op save en bewaar je project. Als je wilt, kan je je feature layer ‘inventarisatie’ even uittesten in ArcGIS Pro. Hoe je een punt toevoegt, is hetzelfde als beschreven hierboven: Klik op tabblad  Edit > Create features > Create features tab >selecteer point en klik op een (willekeurige) plaats op je kaart.

Een nieuw punt is nu aangemaakt: open de attributentabel  van je feature layer: je ziet nu een drop down list onder het veld ‘Type’. Kies dan een type uit dit veld

Indien gewenst, kan je deze stappen enkele keren herhalen. Klik op Save project.

Je laag is nu klaar om op ArcGIS Online gepubliceerd te worden.

2. Publiceer je kaart op ArcGIS Online.

In ArcGIS Pro, klik op het tabblad Share > Share as Web Layer> Publish Web Layer

Geef deze web layer een naam, een korte beschrijving en enkele tags. Klik op analyze (zorg dat je basemap unchecked is) en – als er geen foutmeldingen zijn – op Publish.

3. Creëer en deel een web map voor datacollectie

1. Open de feature layer en voeg data toe

Open een web browser, ga naar ArcGIS Online (www.arcgis.com/home) en log je in met je user name en paswoord. Ga naar ‘Content’: je feature layer is nu opgeladen in ArcGIS Online. Klik op de 3 puntjes en kies ’add layer to new map’  (optioneel: enkel ‘open in map viewer’ of ‘add layer to new map with full editing control’ zijn hier ook mogelijk).

Je nieuwe laag verschijnt nu in de web viewer. Om de web layer even uit te testen, , kan je al één of meerdere punten toevoegen. Typ het adres waar je het punt wilt plaatsen in de search window,. De kaart zoomt automatisch naar deze plaats..

 

Klik dan op edit   in de ribbon. De add features’ tab verschijnt met het bijhorende symbool >  klik met de muis op het juiste adres.

De attributen van het nieuwe punt worden nu op de kaart getoond. Vul dan deze attributeninformatie in. Het type kan terug via een drop down list worden gekozen.

Een nieuw feature, nl een nieuwe vuilnisbak, is toegevoegd op de kaart. Eventueel kan je deze stap herhalen om meer data in je feature layer te verkrijgen.

2.Bewaar de kaart

Klik Save op de ribbon. De Save map dialoogbox verschijnt. Vervolledig de velden in de Save Map

3. Deel je kaart

Nu je kaart klaar voor gebruik is, kan je deze delen met de andere leden van je organisatie. KlikShare    op de ribbon.

In de share dialoogbox, check met wie je het item wilt delen: iedereen, je organisatie of met één of meerdere groepen. Je kaart is nu klaar om in Collector te worden gebruikt.

4. Wijzigingen settings

Bepaalde applicatiesettings kunnen worden in-of uitgeschakeld, zoals routing, meten, veranderen van basemap, vinden van locaties en traceren van locaties van de collector. Klik op View item details van uw web map > Kies tabblad Settings > Web Map settings>  vink een setting aan of uit. In dit voorbeeld behouden we de defaultwaarden en laten we alles aangevinkt.

 

Indien je data gaat verzamelen waar nauwelijks tot geen internetverbinding is, kan je je  kaart ook in offline modus gebruiken. Ga naar View Item Details > vink Enable offline mode aan of uit.

4. Sign in Collector

.Open de ArcGIS Collector op je tablet en sign in met behulp van je ArcGIS Online account. Vind daarna de gewenste kaart in de zoekbox..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de gewenste kaart: hier klikken we op de kaart ‘Inventariseren van vuilnisbakken’. De web map opent in de Collector window..

Je kunt zoeken naar een bepaalde plaats, de GPS-locatie van je locatie vinden, een bookmark instellen, de basiskaart veranderen, meten en de kaartlagen opvragen.

Als de GPS-functie van je mobiel apparaat is ingeschakeld, zoomt de Collector automatisch naar je locatie. Om op het veld een punt toe te voegen, klik je op het plusteken onderaan je scherm. Je veld met attributen verschijnt nu. Vul dan nu de nodige attributen in.

Eenmaal dat de attributen zijn ingevuld, klik u op de validatieknop links boven het scherm.

Je komt dan terug op je kaart, tik dan op je locatie en tik opnieuw op de validatieknop rechtsboven.

Als je in online-modus werkt, worden de updates onmiddellijk verzonden.

Onderaan uw scherm verschijnen de nieuw attributen.

Je punt is nu toegevoegd.

Indien gewenst, kunt u meer informatie over dit punt opvragen, bewerken, verwijderen, enzovoort.

Als u nog meer punten wilt inventariseren, herhaalt u de procedure. Indien niet, verlaat u de Collector.

Als u daarna uw web map in uw ArcGIS Web Viewer opent, ziet u dat het punt onmiddellijk is toegevoegd aan uw kaart.

 

 

Deel dit met anderen