Volg ons

GIS voor gemeenten - Blog

Ruimtelijk Analyse 2

In een vorige blog hebben we meer toegelicht hoe bij de inplanting van een openbare voorziening het mogelijk is om de rij, fiets of wandel-afstanden te analyseren om tot een optimale inplanting te komen. In deze blog gaan we hier dieper op in en gaan we ruimtelijke analyseren hoe de omgeving van een openbare voorziening kan worden ingeschat. Het voorbeeld dat we gaan bekijken is 'Wat is de leeftijdsverdeling van de populatie wonende binnen een rijafstand van 5 minuten rond een nieuw kinderdagverblijf?'. 

Om dit na te gaan moet er eerst bepaald worden van waaruit mensen binnen 5 min met de wagen het kinderdag verblijf kunnen bereiken. Dit is mogelijk in ArcGIS Online m.b.v. de Proximity tool ‘Create Drive-Time Area’. Er is één layer nodig met de locatie van het kinderdagverblijf. Via ‘Analyse’ en ‘Use Proximity’ verschijnen de verschillende Proximity tools in een drop-down menu. Hierin kan gekozen worden voor ‘Create Drive-Time Areas’ waar verschillende instellingen kunnen worden bepaald zoals de source layer, de travel mode en tijd. Er is ook de mogelijkheid om rekening te houden met de verkeersituatie op bepaalde tijdstippen van de dag (zie figuur 1).

We beginnen met het intekenen van de locatie van het kinderdagverblijf (dit kan ook via de simpele functie van 'aantekeningen toevoegen'.

Figuur 1: Instellingen van de ‘Create Drive-Time Area’ tool.

Alvorens de tool te runnen kunt u ook nakijken hoeveel credits dit zal verbruiken. Het resultaat van de tool creëert een nieuwe layer die de zone weergeeft van waaruit het kinderdagverblijf (die werd ingevoerd als punt bij de tool instellingen) binnen 5 minuten per wagen bereikt kan worden, de tool houdt hierbij rekening met het wegennet. Het resultaat kunt u zien in figuur 2.

Figuur 2: Paarse polygoon is de resulterende layer van de ‘Create Drive-Time Area’ tool op baisis van de locatie van het kinderdagverblijf en geeft weer vanuit waar het binnen 10 minuten bereikbaar is.

Nu het gebied gekend is van waaruit het kinderdagverblijf binnen 5 minuten bereikbaar kan ‘data enrichment’ toegepast worden. Met deze tool worden de gegevens van uw punt of gebied verrijkt door feiten op te halen over de bevolking, plaatsen en bedrijven rondom uw gegevenslocaties. In dit geval wil men de leeftijdsverdeling kennen van de populatie die in het gebied woont. Via ‘Analysis’, ‘Data Enrichment’, ‘enrich Layer’ kan men de nodige instellingen doen om zo de gewenste data toe te voegen aan de laag die men wil verrijken (zie figuur 3).

Figuur 3: Via ‘select variables’ kan men met de Data Browser de gewenste data toevoegen aan een layer.

Na het runnen van de tool wordt er weer een nieuwe layer gemaakt met een attribute tabel waarin de nieuwe data is toegevoegd. De waarden van de verschillende klassen staan ook in de Pop-up van de feature. Via ‘Configure Pop-up’ kan deze data ook mooi gevisualiseerd worden door middel van bv een taartdiagram die dan in het Pop-up venster verschijnt, de naam van de verschillende klassen en de percentages verschijnen door de muis boven  het diagram te houden  (zie figuur 4).

Figuur 4: Pop-up van de feature met daarin een taartdiagram.

 

De ‘Data Enrichment’ laat toe uw kaarten te verrijken met een heel gamma aan data gecategoriseerd per thema met o.a. Data over inkomens, leeftijden, kinderen, tewerkstelling enz.

 

Naast de hierboven beschreven tools biedt ArcGIS Online nog een reeks andere tools aan via Analysis om een diepgaande ruimtelijke analyse uit te voeren. De visualisatie van de gegevens kunnen op een uiterst begrijpbare manier worden weergegeven. Het voorbeeld hieronder is een leeftijdspiramide en gender. Natuurlijk kan je door ook toepassen voor de overige gegevens (gezinsamenstelling, aantal kinderen, leeftijd kinderen, inkomen, ....)

Figuur 5: Pop-up van de feature met daarin een leeftijdspyramide

 

Deel dit met anderen