Volg ons

GIS voor gemeenten - Blog

Ruimtelijk analyse

Stelt u zich voor dat u de taak hebt gekregen de ideale locatie van een nieuw gemeentelijk zwembad of een nieuw kinderdagverblijf te bepalen. Bij de bepaling hiervan wordt er rekening gehouden met verschillende objectieve en kwantificeerbare factoren. Zulke factoren kunnen zijn: ligt het zwembad op wandelafstand van alle scholen in de gemeente? Wat is de impact van de herlocatie? Stelt u zich voor dat u de taak hebt gekregen de ideale locatie van een nieuw gemeentelijk zwembad of een nieuw kinderdagverblijf te bepalen. Bij de bepaling hiervan wordt er rekening gehouden met verschillende objectieve en kwantificeerbare factoren. Zulke factoren kunnen zijn: ligt het zwembad op wandelafstand van alle scholen in de gemeente?

 

 

 

 

Met behulp van tools voor ruimtelijke analyse op ArcGIS Online kan u de patronen en relaties in de gegevens kwantificeren en de resultaten weergeven als kaarten, tabellen en diagrammen. Met de tools voor ruimtelijke analyse beschikt u over extra mogelijkheden om vragen te beantwoorden en belangrijke beslissingen te nemen door meer dan alleen maar een eenvoudige visuele analyse te maken.

Case 1: Liggen alle scholen binnen een wandelafstand van 10 minuten van het nieuwe zwembad?

Het criterium ‘alle scholen moeten binnen een wandelafstand van 10 minuten van het zwembad liggen’ kan nagegaan worden met behulp van een Proximity tool: ‘Connect Origins to destinations’. Hiervoor gebruiken we in ArcGIS Online 3 lagen: één laag met de scholen aanwezig in de gemeente en twee lagen met de potentiële locaties van het nieuwe zwembad (zie figuur 1).

Figuur 1: Beeld van ArcGIS Online met de lagen ‘Scholen’, ‘Nieuwe locatie zwembad 1’ en ‘Nieuwe locatie zwembad 2’

Via ‘Analyse’ en ‘Use Proximity’ verschijnen de verschillende Proximity tools in een drop-down menu. Hierin kan gekozen worden voor ‘Connect Origins to Destinations’ waar verschillende instellingen kunnen worden bepaald zoals de ‘Origin Locations’ (Scholen), destinations (nieuw zwembad) en  de travel mode  (zie figuur 2). Op deze manier zal de berekening kunnen worden uitgevoerd tussen het punt en de verschillende overige locaties. 

Figuur 2: Instellingen van de ‘Connect Origins to destinations’ tool

 

Alvorens de tool te runnen kunt u ook nakijken hoeveel credits dit zal verbruiken (zie figuur 2). Het resultaat van de tool creëert een nieuwe layer die voor elke school de snelste route weergeeft naar de bestemming. De nieuwe layer bevat ook een tabel die de details van elke route weergeeft met o.a. Reistijd, Afstand e.d. (zie figuur 3). Wanneer deze analyse voor beide potentiële zwembadlocaties wordt uitgevoerd kan men vaststellen dat ‘locatie nieuw zwembad 1’ wel door alle scholen van de gemeente binnen 10 minuten te voet bereikbaar is en ‘locatie nieuw zwembad 2’ niet.

Figuur 3: De resulterende layer geeft de routes weer van oorsprong naar bestemming en bevat ook een tabel die de details weergeeft van elke route.

Op deze manier kan je voor de verschillende locaties de calculatie telkens opnieuw uitvoeren en zo een duidelijk beeld krijgen van de afstanden van de openbare voorzieningen. Je kan natuurlijk ook gaan kijken via de proximity tool welke zone rond een voorziening wordt afgedekt binnen bv. een wandelafstand of rij-afstand (of binnen een bepaalde tijd). Hier gaan we wat dieper op in in een volgende blog. 

Deel dit met anderen