Volg ons

GIS voor gemeenten - Blog

MRB wegenregister als routeringstool

Het Wegenregister is op heden open data. Het Wegenregister is een middenschalig referentiebestand dat informatie bevat over alle openbaar toegankelijke wegen in Vlaanderen en Brussel (met dank aan het NGI en Informatie Vlaanderen). Je kan dit Wegenregister dus zo bekomen en in je applicaties gebruiken voor analyse, voor calculatie van trajecten, routering, service area's, ... Dit betekent dus dat je zo een gratis wegennetwerk kan inladen in je GIS en hierop alle typische functionaliteiten loslaten.

 

Het Wegenregister is een middenschalig referentiebestand dat informatie bevat over alle openbaar toegankelijke wegen in Vlaanderen en Brussel. De wegsegmenten en hun bijhorende attributen zijn afkomstig uit drie basisbestanden: het wegenbestand van het NGI (2011), de wegverbindingen uit het GRB (2012) en de straatnaaminformatie uit het CRAB (2012). In 2015 en 2016 zette Informatie Vlaanderen voor alle Vlaamse gemeenten de meest recente weg-gerelateerde informatie uit het GRB (GRB-bijhouding) en het CRAB (decentraal beheer via transactionele webservices) over naar het Wegenregister. (bron : Informatie Vlaanderen).

Als test hebben we de dataset ingelezen voor één gemeente en hierop verder gewerkt.

De data kan je Downloaden via  https://download.agiv.be/Producten/Detail?id=1170&title=Wegenregister_30_09_2015 of van \\nasesri01\geodata\AGIV_MRB_Wegenregister

Zoals je hierboven kan zien is het gehele netwerk van de gemeente opgenomen en heeft de tool praktisch automatisch dit omgezet naar een traceerbaar netwerk. Je kan dit netwerk tevens ook uitbreiden met eigen informatie (zoals bv. snelheid op wegsegmenten per type gebruiker, tijd nodig om het segment te doorlopen (per type gebruiker), definiëring van tunnels en bruggen, ...).

Op basis van het wegennet kan je een route laten berekenen. Door 2 punten te selecteren zal de routering automatisch de beste route gaan berekenen. Dit werd nu in een desktop omgeving uitgevoerd, maar dit kan eveneens als een service op een Server worden gezet zodat deze routerings-tool als een widget kan worden ingelezen in je applicatie. Zoals reeds eerder toegelicht kan je via de widgets je eigen routeringsservice gaan aanspreken (waar je bv. nog extra functionaliteit kan toevoegen).

Dit kan bv. heel nuttig zijn voor urgentie-diensten waarbij eigen bekomen informatie, of informatie van bv. GIPOD direct in het model wordt gelezen en op deze wijze eenvoudig alternatieve routes kan berekenen. De Brandweer of politie kan tevens ook bijkomende informatie die voor hen nuttig is toevoegen aan het model (zoals bv maximale breedte, maximale hoogte, beperkingen, ...).

In het voorbeeld hieronder werd het MRB wegen gebruikt om service area's te berekenen. een Service Area is een zone die je in een bepaalde tijd of bepaalde afstand kan bedienen. zo bv. de zone die je 5 minuten in de wegen kan bedienen vanaf een bepaald punt. Zoals hier onderstaand voeg je een punt toe aan je kaart :

zo kan je de service area gaan calculeren door enkele parameters in te geven (wagen, drivetime) :

Je kan eveneens op basis van de MRB Wegen dataset de 'Closest Facility' gaan bepalen. In het voorbeeld hieronder zijn er een aantal facilities in de gemeente. De bedoeling is om via het routenetwerk deze facility te vinden die het snelst of dichtst bij het aangegeven punt is gelegen. Wanneer er ook tijd aan het netwerk wordt toegevoegd laat je dit ook toe om deze calculatie te doen op drive time.
In het rood zijn de facilities aangegeven. Centraal is het punt aangegeven.

Via het MRB wegen worden de dichtsbijzijnde facility geselecteerd en wordt de route gecalculeerd :

 

 

Deel dit met anderen