Volg ons

GIS voor gemeenten - Blog

Wateroverlast in beeld met Satelietbeelden

Bij wateroverlast is het belangrijk om een goed beeld te krijgen van de situatie. Met satelietbeelden kan je deze overstroomde gebieden duidelijk in beeld brengen met heel actuele informatie.

Wanneer er overstromingen of wateroverlast zijn is het belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie zoals deze zich op het terrein heeft voorgedaan. Op basis hiervan kan men immers voldoende informatie hebben voor de verzekeringen, maar tevens ook de mogelijkheid hebben om de situatie te analyseren en te kijken waarom dit is voorgekomen en wat er kan worden aan gedaan. 

Regelmatig zijn er satelietbeelden beschikbaar die de mogelijkheid geven om bv. door het wolkendek heen te kijken (door gebruik van radar) of om een duidelijke satelietfoto te hebben. Door complexe analyse kan op deze beelden wordengekeken waar het water zich precies bevindt. Zo vind je hieronder een voorbeeld van de regio rond Herk de Stad waar zich op dinsdag 7 juni een hels onweer losbrak. Hiervan was reeds om 18.30 een satelietbeeld beschikbaar en kon zo de analyse gebeuren van waar het water zich bevond en welke gronden er nog doordrongen zijn met water : (klik hier voor de webmap)

 

Maar je kan natuurlijk ook een stap verder gaan. Je kan bv. ook het hoogtemodel hierbij gaan inzetten om voor de specifieke zones na te gaan hoe het water het reliëf heeft gevolgd. in het voorbeeld zal je hieronder het voorbeeld terugvinden waar een herprofilering is gebeurd van een waterloop, maar waarbij het water toch de oude bedding heeft gevolgd. 

En dergelijke informatie kan je voor de burgers overzichtelijk in een story-map plaatsen waarbij er uitleg wordt gegeven omtrent de ramp en tevens alle kaart-info overzichtelijk wordt weergegeven. Het voorbeeld hieronder is opgesteld voor de gemeente Ledegem met telkens een beeld van het hoogtemodel voor analyse. (klik hier of in beeld voor de web-appicatie).

 

Er bestaat natuurlijk een Watertoets waarbij je de risico-gebieden kan terugvinden op kaart. Deze informatie wordt bv. gebruikt voor de goedkeuringen van bouwvergunningen of bij waardering van een goed bij verkoop. Echter kan het natuurlijk wel zijn dat deze water-toets niet volledige overeenkomt met de werkelijke situatie op het terrein. Voor een correcte beoordeling is het dan belangrijk om te beschikken over de correcte informatie of om de nodige informatie te hebben om een degelijke analyse te kunnen uitvoeren. Zo kan je hier een Web-map voor gebruiken die alle informatie overzichtelijk weergeeft en je toelaat om een goede analyse te maken. 

De kaart die je hieronder vindt (of via een webmap kan openen) geeft de specifieke gebieden weerd ie overstroomd werden (in het rood), samen met de gebieden zoals aangeduid in de watertoets (in het blauw). In het voorbeeld hierbij zal je kunnen zien dat de overstroomde gebieden wel degelijk in het risico-gebied liggen. (Klik hier voor de uitgebreide webmap waar je de layers kan aan- of afzetten)

 

Deel dit met anderen