Volg ons

GIS voor gemeenten - Blog

Klimaatvriendelijke gemeente

In het kader van het burgemeester-convenant werd door veel gemeenten klimaat-vriendelijkheid als prioriteit genomen. Dit omvat zowel specifieke acties (zoals bv. warmte-verliezen, energie-verbruik, zonnepanelen, afval, ...) als tevens het bewust maken van de burgers omtrent wat zij kunnen doen om klimaat-vriendelijker te wonen en leven. En zo kan geo hier zeker helpen om zowel een overzicht te geven van de acties, informatie te publiceren omtrent CO2, SO2, afval, warmteverliezen tot zelfs het beschikbaar stellen van een zonnepanelen plan.

In deze blog geven we een eerste aantal voorbeelden van wat een gemeente kan doen in het kader van klimaat-vriendelijke gemeente.

Hieronder geven we het voorbeeld van de statistische data die werd gepubliceerd (bron 'lokale statistieken Vlaanderen') omtrent de CO2 emissies binnen de Vlaamse gemeenten door gebouwenverwarming bij huishoudens. Deze data kan je via (aps.vlaanderen.be) bekomen en dan ofwel via je desktop ofwel via excel opzetten en publiceren.

CO2 emissie Vlaanderen (per gemeente) - gebouwenverwarming huishoudens - kton per gemeente


View larger map

 

CO2 emissie Vlaanderen (per gemeente) - gebouwenverwarmnig huishoudens - ton per inwoner


View larger map

 

 

Hieronder geven we een overzicht van overige data die eveneens in de gemeentelijke website kan worden opgenomen. Deze informatie gaat over zowel restafval per gemeente, NOX, SO2 en fijn stof voor elke gemeente.

 

Deel dit met anderen