Volg ons

GIS voor gemeenten - Blog

GeoCoderen vanuit een bestand

Een veelgestelde vraag is of het mogelijk is om vanuit een bestand (een csv, xls, shp, ...) te geocoderen en deze informatie ook direct op een kaart te visualiseren. Dit kan op een eenvoudige manier worden gerealiseerd. Tevens kan dit voor kleine bestanden, maar eveneens voor meer uitgebreide (lees meer dan 1.000 elementen). 

Bij het toevoegen van features aan je kaart (op bv. ArcGIS Onine) kan je vanuit je lokale bestanden data publiceren waarbij ook automatisch wordt gegeocodeerd. Dit laat je bv. toe om bestanden die je hebt met gegevens en adressen (of XY-coördinaten) direct in te lezen en op kaart weer te geven. Natuurlijk kan je dan eenmaal gepubliceerd, deze data en kaart aanpassen naar je eigen wensen (bv. symbolen, achtergrondkaart, selecties, ...) en de gewenste analyses (bv routering, hotspot, buffering, ...) toepassen. 

De lokale bestanden die je kan opladen naar het platform kunnen zowel txt, csv of shape-bestanden zijn. Deze data kan woren geïmporteerd en opgeslagen in je kaart of je kan deze ook publiceren als een service die dan zowel in de online omgeving, maar ook in je desktop kan worden gebruikt. 

Importeren van features in je kaart.

Je kan een .csv of .txt bestand met latitude/longitude coördinaten of adressen toevoegen, dit door te kliken in arcgis online op Add from file. Het systeem zal dan ook automatisch een geocoding uitvoeren (wel moet je aanduiden in welke vorm je adres-informatie in het bestand is opgenomen. Voor shapefiles doe je dit op dezelfde manier behalve dat de shapefiles die uit verschillende stukjes bestaan gezipt moeten zijn.

Bij het toevoegen van data op deze manier wordt er een feature layer gecreeërd. Deze wordt opgeslaan en beheerd vanuit je web kaart. Dit verklaart ook waarom er een 1000 feature limiet heerst. De data moet nog efficiënt en effectief beheerd worden op je web kaart en in je web browser.  De bovengrens voor shapefiles is absoluut en als je erboven gaat krijg je de volgende error. Maar zoals je verder zal lezen is er een oplossing die je toelaat om meer dan 1.000 features te publiceren. 

Voor .csv en .txt is de grens relatief gesteld waneer je coördinaten gebruikt. Je zal dus de volgende waarschuwing krijgen (voor .csv en .txt bestanden die gebruik maken van adressen is de limiet 250). Zoals hierboven vermeld is er een betere manier om bestanden met grote hoeveelheden data te publiceren. 

Wanneer je nu het bestand hebt geselecteerd dat je wenst op te laden krijg je volgend venster : 

Zoals je zal zien in het overzicht van de field names zal het systeem zelf reeds kijken welke data er van toepassing kan zijn voor het geocoderen (zoals bv straatnaam, postcode, stadsnaam, ...). via het venste is het ook mogelijk om hier aanpassingen aan te brengen en bv andere velden te selecteren als adresgegevens. Let Wel : straat en huisnummer moeten in 1 element zijn opgenomen. Zoals hieronder zal je dus verschillende keuzes krijgen. Kies wel 'Belgium' als Country zodat het systeem automatisch kan nagaan welke velden in je data compatibel is met de geocoder. 

door nu 'add layer' te klikken zal de data worden gegeocodeerd en op de kaart verschijnen. Automatisch zal ook het menu verschijnen waarin je de symbolen kan aanpassen en selecties maken hoe je data moet worden weergegeven op de kaart. 

Als je deze stappen hebt doorlopen zal je nu de data hebben op je kaart met de symbolen die je zelf hebt gekozen. 

We kunnen besluiten voor deze methode dat het zeer handig is om relatief kleinere bestanden snel toe te voegen aan je ArcGIS Online. 

Hoe kan je dan data publiceren die groter is dan 1000 features?

Hosted feature layer is het antwoord op de vraag.   Hosted feature layer laten je toe om boven de 1000 feature te gaan. Je kan hiermee ook efficient lagen creëeren ipv een simple web kaart. Je kan hier ook gebruik voor maken van je ArcGIS Server.

Je gaat naar “my content” op ArcGIS Online en je klikt op “add item”. 

Wanneer je de .csv of .txt bestand toevoegt kan je de optie “Publish this file as a hosted layer “ aanvinken.

 

Voor een shapefile wordt dit.

Als je dit hebt gedaan, zal het normaal effe duren om de service te creëren.

De items zijn te vinden in je content. Je kan deze ook heel gemakkelijk updaten of zelfs publiceren als web map zoals getoond op de volgende afbeelding.

Algemene opmerkingen:

Wanneer je veel data hebt gepubliceerd en veel lagen hebt is het altijd interessant om te kijken naar welke zoomlevels en schalen kunnen worden ingesteld zodat het gebruik nog altijd vloeiend gaat. 

Deel dit met anderen