Volg ons

GIS voor gemeenten - Blog

Rioleringsdatabank 2015 op kaart

De rioleringsdatabank (toestand 1 mei 2015) werd ondertussen gepubliceerd en is ter beschikking. Je kan deze databank nu downloaden en deze data in je eigen data-bank gebruiken, maar eveneens publiceren voor de interne diensten. Op deze wijze is deze data zowel beschikbaar in overige applicaties, maar eveneens voor de inventarisatie op het terrein. 

In samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij heeft het AGIV een nieuw dataproduct ‘Rioleringsdatabank Vlaanderen’ ontwikkeld. Dit product wordt via de verspreidingskanalen van het AGIV ter beschikking van gebruikers. De informatie die opgenomen is, kan kosteloos hergebruikt worden.e Vlaamse Milieumaatschappij beschikt over permanent geactualiseerde informatie over rioleringen in Vlaanderen die gebruikt wordt voor de voorbereiding en uitvoering van het afvalwaterbeleid. De Rioleringsdatabank Vlaanderen is een (jaarlijks) extract van geselecteerde informatie uit die productiedatabank. Het betreft een geografische middenschalige schematische weergave van het netwerk aan rioleringen in (delen van) straten, met bijhorende informatie (bvb of de riolering gemengd of gescheiden is), evenals de ligging van pompstations, overstorten, rioolwaterzuiveringsinstallaties, inlaten, uitlaten en bergingsbekkens (reservoir). (Info AGIV). We geven hier aan hoe je eenvoudig deze data kan bekomen en opzetten in je eigen systeem. 

In de catalogus van de data gepubliceerd door het AGIV kan je de laatste versie van de rioleringsdata terugvinden. De link naar deze pagia : klik hier. Je komt dan op deze pagina terecht. 

Via de downloaden knop kan je dan de shape.zip bekomen van gans Vlaanderen. Deze shape omvat zowel de strengen, de koppelpunten en de hydraulische punten.

 

In ArcGIS desktop is het nu mogelijk om deze shape in te lezen en tevens gelijk welke basiskaart als achtergrond te nemen. Dit kan je doen via de 'Add data' knop boven aan in de toolbar. Deze tool geeft je de mogelijkheid om zowel data in te lezen, basemaps (zoals bv. het GRB) te selecteren evenals bijkomende informatie te visualiseren (zoals bv. overstroombare gebieden, ...). 

Om nu de informatie uit de shape-bestanden in te lezen (zoals de strengen, de koppelpunten en de hydraulische punten), klik je op de add-data item in het menu en ga je naar de directory waar je de bestanden hebt opgeslagen (let wel - aangezien de data in een ZIP staat, moet je deze wel eerst uitpakken). 

Het kan natuurlijk wel zijn dat je ArcGIS nog niet is ingesteld met de juiste transformaties. Immers de basiskaart (bv. GRB) die je hebt kan in WGS 84 zijn gepubliceerd, terwijl de dataset in Lambert 72 is. Dit kan je eenvoudig aanpassen door in de 'layer'-properties de transformatie-formule toe te voegen. Alles is reeds voorzien zodat het enkel maar enkele kliks inhoudt. In het menu van de transformaties selecteer je bv. 'Belge_1972_To_WGS-1984_3'. Door dan op apply te klikken zal ArcGIS zelf alle nodige calculaties uitvoeren om al je data gelijk te refereren. 

 

Je hebt nu alle data van de rioleringen, maar natuurlijk wel van gans Vlaanderen. Als het je bedoeling is om de data enkel te hebben van je gemeente is het aangeraden om hier een clip te maken (uitsnede) van het gebied van je gemeente (met bv. nog een buffer rond de gemeentegrenzen). Hiervoor kan je gebruik maken van de clip-functie die voorzien is in ArcGIS en van de dataset van de gemeentegrenzen. Om het je gemakkelijk te maken hebben we deze dataset ondertussen ook gepubliceerd zodat je deze kan gebruiken. 

Voeg in eerste instantie de data van de gemeentegrenzen toe in je project. Dit kan je terug via de 'add data' knop bovenaan je toolbar. Selecteer hiervoor 'data van ArcGIS Online' en in het zoekveld geef je de zoekterm 'gemeentegrenzen' in. Automatisch zal een layer van de gemeentegrenzen worden opgenomen in het inhoudstabel en zal je op de kaart de contouren van je gemeente zien. Door met de selectie-tool te klikken op het grondgebied van je gemeente (let wel, niet waar er riolerings-info is anders neem je deze ook mee in je selectie), zal de contour van je gemeente geselecteerd worden en oplichten. 

Gebruik nu de clip-tool (onder het menu 'geo-processing') om de data van het rioleringsnet van je gemeente uit te snijden. Via het menu van de clip-tool kan je nu ingeven dat je de layer van de gemeente-grenzen wenst te gebruiken om te snijden. De clip-tool zal automatisch rekening houden met het feit dat je reeds je gemeente hebt geselecteerd en enkel de data van je gemeente overhouden. Doe dit voor de drie lagen van de rioleringsinformatie (streng, koppelpunt en hydraulisch punt). De tool zal tevens deze data ook opslaan en direct ook weergeven in je project.

Je hebt nu alle data van de rioleringen in je project. Je kan er nu voor opteren om de symbolen aan te passen naar je eigen wensen om de data goed weer te geven. 

Natuurlijk is het ook interessant om deze data ter beschikking te stellen van je collega's en zelfs van het Bestuur. Dit kan door deze data te publiceren op je ArcGIS Online account. Zo maak je de data direct toegankelijk. Om je data te publiceren, ga je in het hoofd-menu en klik je op 'share as a service'. Het is wel belangrijk dat je eerst alle overige lagen (die je niet wenst te publiceren) uit je project verwijdert evenals de basemap (immers je kan geen basemap herpubliceren) en dat je je project opslaat. Volg dan alle stappen die het systeem je aangeeft. We raden wel aan dat je de data publiceert als een feature service en niet als een 'tiled-mapping' (wat enkel een map-service is). Op deze wijze kan je de data in een online viewer ook aanklikken en consulteren (of zelfs de mogelijkheid geven om te editeren). 

Nu heb je je service volledig gepubliceerd en kan je deze in ArcGIS Online gaan consulteren. Zo kan je een webmap zoals hieronder weergeven. klik hier om deze ook online te zien. 

 

 

 

 

Deel dit met anderen