Volg ons

GIS voor gemeenten - Blog

gemeente in 3D : hoogtes objecten

In een vorige blog zijn we ingegaan op het gebruik van de Lidar-informatie en het Digitaal HoogteModel Vlaanderen (AGIV). Deze data kan je eenvoudig in een desktop-omgeving weergeven en vooral deze data kan je dan gebruiken voor heel preciese metingen van bv. kroonlijsthoogtes, nokhoogtes, ... maar ook van de bomen binnen de gemeente (en zelfs van hun kruin). 

Gemeenten en Steden in Vlaanderen hebben vol toegang tot het Digitaal HoogteModel Vlaanderen dat door het AGIV ter beschikking wordt gesteld. Deze dataset is heel uitgebreid en van een heel hoge punten-dichtheid. Daar door is het mogelijk om deze data te gebruiken in verschillende gemeentelijke processen. In deze blog gaan we dieper in op hoe je via standaard-tools dwars-doorsneden kan aanmaken en hierin ook de hoogte-gegevens van de punten kan bevragen. 

De data-sets waarin het DHM II wordt ter beschikking gesteld omvat eveneens een LAS-dataset. Deze LAS-dataset is rechtstreeks inleesbaar in een desktop-omgeving. Natuurlijk gaat het hier om een gigantisch aantal punten, maar de tool laat je toe om deze op een eenvoudige manier te visualiseren en (via algoritmes) afhankelijk van je zoom-schaal te tonen. Hierdoor kan je het volledige hoogtemodel van je gemeente in beeld brengen en toch doorheen de punt-informatie gaan. 

Het voorbeeld hierboven is van een gedeelte waar verschillende bomen staan. Zoals je kan zien is het hier mogelijk om een box aan te maken waarmee je door het model kan gaan. In het weergave-venster onderaan is het dan mogelijk om de hoogtes van de bomen te meten. Deze box kan je doorheen het model trekken en kan je aanpassin in breedte, hoogte en lengtje. Dit laat toe om niet enkel een profiel-lijn aan te maken (waarmee je mogelijks niet de hoogste punten van de bomen mee hebt gezien deze niet allemaal op één lijn liggen), maar om een globaler beeld te krijgen van de punten. 

Hieronder geven we nog enkele voorbeelden : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit met anderen