×

Waarschuwing

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

GeoCoding

Met CRAB is het mogelijk om zowel snel adressen op kaart te vinden alsook via een klik op de kaart de adres-gegevens terug te vinden. Nu kan je deze service rechtstreeks bevragen via zowel Desktop als via Online applicaties. Zo kan je nu ook in je eigen applicaties de CRAB GeoCoding service bevragen en zo het juiste CRAB adres vinden.

Geo-coding (of het vinden van een punt via adresgegevens) of reverse geo-coding (het vinden van een adres op basis van een punt) is een heel belangrijk onderdeel van elke GIS-applicatie. Nu beschikken we over het CRAB, het Centraal Referentie Adressen Bestand. Het CRAB omvat adresgegevens maar belangrijk ook de juiste positie van het adres. In deze Blog geven we toelichting hoe je nu het CRAB kan gebruiken in zowel dekstop als in web-applicaties.

Desktop :

In de desktop-omgeving is er reeds een tool aanwezig die toelaat om Geo-Codering toe te passen. Je kan deze zowel toepassen op eigen datasets (dus met een eigen set van locaties - die ook geen adressen kunnen zijn, maar bv. percelen) als ook met gepubliceerde geo-codering tools (zoals bv. een world-geocoder of CRAB). ArcGIS heeft nu deze geo-coder ingebouwd in de desktop toepassing (waarbij niet alleen de CRAB-geocoder, maar eveneens deze van Brussel, Wallonië en Luxemburg zijn ingebouwd). Je kan zelf opteren welke geo-coder je gebruikt.

Je kan je Toolbars 'Customizen'. Klik op 'Customize' en schakel de Geo-coder in. Je krijgt dan de toolbar te zien zoals je deze hier onder kan vinden.Dit is een eenvoudige versie van de geo-locatie tool in je desktop-toepassing. 

 

 

 

In deze geo-localisatie tool kan je nu verschillende geo-coders terug vinden. esri heeft deze reeds opgezet om te werken met zowel CRAB (Vlaanderen), maar ook met URBIS (Brussel), BEST (Wallonië) en ACT (Luxemburg). Je kan elk van deze types in je omgeving activeren. Als je hier vragen over hebt, kan je gerust contact nemen zodat dit wordt toegelicht.

 

Links zie je de verschillende geo-coders die je kan instellen. Hieronder vind je tevens een beeld van hoe je deze geo-coders kan selecteren in de specifieke toolbar. Door nu een adres in te geven in het ingaveveld is het mogelijk om het adres te kunnen terugvinden.

 

 

 

 

Maar tevens is het ook mogelijk om op basis van het gevonden resultaat verschillende acties te laten uitvoeren op het adrespunt. Zoals bv. zoomen naar het punt, flashen, toevoegen aan een route, punt laten zetten en opslaan in een bestand. Dit laat je toe om verschillende acties uit te voeren op het resultaat van de CRAB Geo-coding.

 

 

 

 

 

 

Reverse Geo-Coding :

Reverse Geo-Coding is het terugvinden van een adres op basis van een punt op een kaart. Dit betekent dat je een punt kunt aanklikken op de kaart en dat de tool je het adres teruggeeft. Wat heel aangenaam is met deze tool is dat deze je de mogelijkheid geeft om tevens deze punten die dichtst liggen bij waar je klikt worden aangegeven. In de desktop-omgeving moet je hiervoor de tool activeren die je in de Geo-Coding toolbar terugvindt :

Door nu over de locaties te 'hooveren' krijg je de verschillende adres-gegevens door. Het systeem zoekt zo automatisch de dichtsbijzijnde CRAB adreslocatie.

 

 

 

 

 

Web-Applicaties :

Ook in de web-applicaties werd nu de verschillende geo-coderingen uitgewerkt zodat het nu ook mogelijk is om via de deze Applicaties ook de CRAB Geo-Locator aan te spreken. Hiervoor moet je wel een kleine aanpassing maken in je Account. Maar wanneer je nu je ArcGIS Online opent zal de 'search' ook de mogelijkheid geven om te gaan zoeken binnen CRAB (of de overige geo-coders die werden geactiveerd). Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van hoe de geo 'Search' er nu op heden uitziet :

In het voorbeeld zie je dat je hier de keuze hebt tussen de verschillende geo-coders. Hier hebben we gekozen voor de CRAB-geocoder. Wanneer je nu een adres laat zoeken, dan zie je op de kaart dat de locator heel juist zoekt naar de locatie van het CRAB-punt (zijnde hier het punt van de woning).

Bij de uitwerking van deze geo-locator werd er tevens voor gezorgd dat het systeem ook automatisch verschillende voorstellen lanceert zodat je hier reeds kan uit kiezen. Hieronder geven we een screenshot van deze automatische aanvullingsmogelijkheid :