Volg ons

GIS voor gemeenten - Blog

×

Waarschuwing

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Afschakelplan Op Kaart

Het afschakelplan geeft een overzicht van welke straten er in welke fase worden afgeschakeld. Een dergelijk plan dient overzichtelijk gecommuniceerd naar de burgers en organisaties. En natuurlijk is het best om dit op een kaart te tonen. Een dergelijke kaart kan men dan integreren in de website, gebruiken tijdens meetings, delen met anderen, ... Je kan een dergelijke kaart (tot op straatdetail) zelf opbouwen zonder complexe middelen (bv. via Excel).

De informatie omtrent het afschakelplan vind je op verschillende plaatsen terug. Maar de informatie van de distributie-netbeheerders is hierbij de belangrijkste. Je vindt het overzicht van de verschillende sites hier. Let wel deze informatie kan steeds wijzigen. Op deze sites vind je de informatie terug van welke straten in welke zone gelegen zijn. En deze informatie kan je natuurlijk ook op kaart weergeven.

Het lijkt ons dat de eenvoudigste manier om deze informatie (in tabellen) om te zetten naar een kaart, is door gebruik te maken van bv. Excel. Maar een gelijkaardige oefening kan je eveneens opzetten vanuit je desktop-omgeving. We voegen hierbij een link naar een Excel-tabel waarin we reeds de data hebben samengebracht. Let wel - we nemen geen verantwoordelijkheid omtrent de kwaliteit van de data.

Je opent je Excel en je start de esri maps for Microsoft op. Zo krijg je reeds een basiskaart en toolbox. Door nu de data te selecteren en deze te linken aan bv. een stratennet dat je zelf hebt gepubliceerd kan je de data van de straten op zich gaan linken aan deze wegen. In het voorbeeld dat je hiernaast ziet hebben we in eerste instantie de data van de gemeenten op zich op kaart gezet zodat je reeds een algemeen overzicht hebt van de status in Vlaanderen. Dit hebben we gedaan door de informatie in de tabellen te linken aan de gemeente-polygonen ('add Excel data' ). Natuurlijk heb je nu nog enkel de data in je excel, maar door deze kaart nu te delen ('Share Layer') is het mogelijk om deze te publiceren en toegankelijk te maken.

In het voorbeeld dat je rechts ziet koppelen we juist de gegevens met de zone die per straat gebonden zijn. Door de tabel juist te linken aan een feature service waarbij de straten als lijnen worden weergegeven en in de attributen de straatnamen worden weergegeven. Door deze te gaan linken bekom je een duidelijke kaart. Deze informatie kan je nu ook terug gaan publiceren.

 

 

Beide datasets kan je nu ook op een kaart weergeven. We geven hieronder een voorbeeld van een dergelijke kaart. klik gerust op een gemeente en de informatie van het afschakelplan zal naar voor komen. Door verder in te zoomen zal je zien dat de gegevens van de straten naar voor komt (met de opdeling van de fases). We geven je hier ook de link naar de webmap zodat je hier ook verder kan pannen en je eigen kaart gaan opmaken (voor de webmap ingezoomed tot op gemeente-niveau : klik hier)


View larger map


Deze kaart (zie link hier) kan je nu ook zelf eenvoudig gaan integeren en overnemen. Open de kaart en save deze onder je eigen account. Zo heb je nu een lokale versie van de kaart. Door in te zoomen op je gemeente, kan je deze data nu ook visualizeren op je gemeentelijk niveau. Met het gebruik van de 'Share' kan je ofwel een consultatie-applicatie maken ofwel de informatie integreren in je website. Tevens is het nu ook eenvoudig om via online editing aanpassingen aan het plan te gaan doorvoeren (zones wijzigen, nieuwe straten intekenen, ....).

 

 

 

 

Hieronder geven we het voorbeeld van een gemeente waarbij je tot op straatniveau de indeling van de zones kan terugvinden :


View larger map

 

Hieronder geven we bijkomende teksten die je ook in deze site kan integreren :

Bron Eandis :

De lijst van straten per gemeente geeft aan waar mogelijk een afschakeling gebeurt. De energiestromen via het distributienet evolueren constant. Dit betekent dat de stroom bij de netgebruikers niet elke dag vanuit dezelfde cabine of vertreklijn komt. Dit belet de distributienetbeheerders om voor elk adres of straat exact en met 100% zekerheid op voorhand te zeggen of er tijdens een afschakeling wel of geen stroom zal zijn. Het hangt immers af van de manier waarop de netten geschakeld zijn op dat ogenblik en of een cabine / vertreklijn waarmee men verbonden is op dat ogenblik wel of niet in dienst blijft.

De bijgevoegd informatie (lijst, hoofdgemeenten en straten per schaarsteschijf) is bijgevolg indicatief en vormt een momentopname van de netinfrastructuur die continu aan wijzigingen kan onderhevig zijn. De distributienetbeheerders wijzen dan ook elke aansprakelijkheid, gebasseerd op de door hun aangeleverde indicatieve gegevens af.

Bron FOD Economie :

In geval van tekort, wordt een dergelijk afschakelplan enkel toegepast door de regering bij extreme nood en indien alle andere maatregelen om het aanbod te verhogen en de vermindering van het verbruik niet voldoen.

De ministers van Energie en Economie beslissen op de vooravond van een eventueel tekort welke gebieden zonder stroom worden gezet tijdens de verbruiksspitsuren om een algemene black-out te vermijden.

In principe wordt slechts één schijf afgeschakeld, maar als het tekort te groot wordt, kunnen er meerdere schijven betrokken zijn. In elk geval krijgen de prioritaire gebruikers (vooral de ziekenhuizen) verder elektriciteit krijgen, zelfs als ze zich in een afgeschakelde zone bevinden. De stroomonderbrekingen zouden ongeveer 3 uur duren, a priori tussen 17 en 20 uur tijdens de piekperiode in de winter. Het is echter ook, op andere momenten mogelijk en dat voor een langere periode indien de concrete situatie het vereist.

Bij de aankondiging in de pers van de door de ministers gekozen schijf (of schijven in een extreme toestand) wordt het algemene nummer van de betrokken schijf meegedeeld (bijvoorbeeld: schijf 6) en wordt de betrokken subdivisie voor de 4 zuidelijke provincies van het land gespecificeerd (voorbeeld: schijf 6A).

Er zal altijd een subdivisie van dezelfde schijf worden gekozen. Zo zal er bijvoorbeeld nooit geopteerd worden voor schijf 6 + schijf 5A. Evenmin zullen de delen A en B van eenzelfde schijf tegelijk worden afgeschakeld. Het zal altijd ofwel deel A ofwel deel B zijn.

Bij de keuze van de af te schakelen schijf, wordt het “beurtrol”-principe gehanteerd als we deze winter diverse malen op verschillende dagen zouden afschakelen. Als bijvoorbeeld schijf 6 (+6A) werd afgeschakeld op maandag en er ook op dinsdag moet worden afgeschakeld, dan zal er een andere schijf worden gekozen (bv. 5 + 5A).

De volgorde die de ministers a priori zouden toepassen, zou gaan van de schijven 6+6A tot 1+1A om vervolgens van 6+6B tot 1+1B over te gaan.

Deel dit met anderen