×

Waarschuwing

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Hydranten op kaart

Voor de brandweer, maar eveneens voor de gemeentediensten en voor de watermaatschappijen is het direct toegang hebben tot de ligging van de hydranten op kaart een belangrijke zaak. Door deze te publiceren stel je deze direct toegankelijk voor zowel Desktop gebruikers, maar eveneens voor tablet en smartphone. Ook de dispatch kan direct voerzichtelijk nagaan waar deze gelegen zijn. Geen nood meer om langdurig te zoeken naar de ligging van de hydrant.

Zowel in het GRB als via de Watermaatschappij is het mogelijk om de informatie te krijgen van waar hydranten gelegen zijn op het grondgebied van een gemeente of van een brandweerzone. Deze dataset omvat meestal de ligging (XY) en de diameter. Daarnaast kan je steeds bijkomende velden gaan toevoegen aan de laag zodat je bv. kan toelaten om bemerkingen toe te voegen, of te koppelen aan de straatnaam en huisnummer of bv de druk op de hydrant. Maar je kan eveneens attachments gaan toevoegen zodat je hier foto's of onderhoudsfiches kan toevoegen. Hieronder geven we een voorbeeld van de gemeente Maastricht die zowel de ondergrondse als de bovengrondse hydranten in beeld heeft gebracht.


View larger map

Je kan eveneens de laag editeerbaar maken zodat bv. liggingen kunnen worden gecorrigeerd mochten deze verkeerdelijk in de databank aanwezig zijn. Het editen van de data kan je dan zowel via Desktop, webbrowser of via tablet/smartphone uitvoeren. In de webbrowser (zie hieronder) kan je via het rechterpijltje bij de layer de tabel openen. Door bovenaan op 'edit' te klikken kan je de elementen aanpassen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kan nog een stap verder gaan door bv. ook het leidingnetwerk te publiceren. Op deze wijze heb je een duidelijk zicht van waar de waterleidingen lopen in je gemeente. Deze data dient gevraagd te worden aan de watermaatschappij. Als er dan een calamiteit optreedt beschik je ook over informatie van het netwerk op zich. Terug, om de tabel op zich terug te vinden kan je via het pijltje rechts naast de layer de table-view openen. En door op edit te klikken kan je de elementen editeren.