Volg ons

GIS voor gemeenten - Blog

Werk-order op GGINO

Een gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het publiek domein. Maar dit betekent eveneens dat de ploegen die op het terrein het onderhoud uitvoeren degelijk moeten worden aangestuurd en tevens dat zij weten waar en wat ze precies moeten uitvoeren. Door de werk-orders nu te koppelen aan de inventaris van het openbaar domein is het mogelijk om voor de werk-orders precies de objecten te koppelen. Dit laat tevens toe om een goed overzicht te bekomen van welke taken er zijn gepland, welke taken moeten worden uitgevoerd, maar eveneens belangrijk bij de objecten te kunnen nagaan wat er reeds werd uitgevoerd. Zo kan je komen tot een planmatige aanpak en een degelijke (geo)-overzicht. 

Verder lezen...

Ruimtelijk Analyse 2

In een vorige blog hebben we meer toegelicht hoe bij de inplanting van een openbare voorziening het mogelijk is om de rij, fiets of wandel-afstanden te analyseren om tot een optimale inplanting te komen. In deze blog gaan we hier dieper op in en gaan we ruimtelijke analyseren hoe de omgeving van een openbare voorziening kan worden ingeschat. Het voorbeeld dat we gaan bekijken is 'Wat is de leeftijdsverdeling van de populatie wonende binnen een rijafstand van 5 minuten rond een nieuw kinderdagverblijf?'. 

Verder lezen...

Ruimtelijk analyse

Stelt u zich voor dat u de taak hebt gekregen de ideale locatie van een nieuw gemeentelijk zwembad of een nieuw kinderdagverblijf te bepalen. Bij de bepaling hiervan wordt er rekening gehouden met verschillende objectieve en kwantificeerbare factoren. Zulke factoren kunnen zijn: ligt het zwembad op wandelafstand van alle scholen in de gemeente? Wat is de impact van de herlocatie? Stelt u zich voor dat u de taak hebt gekregen de ideale locatie van een nieuw gemeentelijk zwembad of een nieuw kinderdagverblijf te bepalen. Bij de bepaling hiervan wordt er rekening gehouden met verschillende objectieve en kwantificeerbare factoren. Zulke factoren kunnen zijn: ligt het zwembad op wandelafstand van alle scholen in de gemeente?

 

 

 

 

Verder lezen...

Wespennesten Portaal

Wanneer het de periode is van de wespennesten is het voor de brandweer alle hens aan denk. Via de applicaties worden de meldingen van de wespennesten beter beheersbaar en overzichtelijk. In deze blog wordt aangetoond hoe je een portaal voor de burgers kan opzetten waar ze hun meldingen doorgeven, hoe je een interventie-applicaties kan opzetten (waar je de interventies kan toewijzen), op het terrein het overzicht blijft behouden, hoe er feedback over de status kan worden teruggestuurd (en bijkomende informatie) en hoe je in je website kan aantonen hoeveel wespennesten er reeds werden behandeld. 

Verder lezen...

MRB wegenregister als routeringstool

Het Wegenregister is op heden open data. Het Wegenregister is een middenschalig referentiebestand dat informatie bevat over alle openbaar toegankelijke wegen in Vlaanderen en Brussel (met dank aan het NGI en Informatie Vlaanderen). Je kan dit Wegenregister dus zo bekomen en in je applicaties gebruiken voor analyse, voor calculatie van trajecten, routering, service area's, ... Dit betekent dus dat je zo een gratis wegennetwerk kan inladen in je GIS en hierop alle typische functionaliteiten loslaten.

Verder lezen...

Informatie warmteverliezen in de gemeente

Via een thermografische vlucht is het mogelijk om een 'warmtefoto' te maken van je gemeente. Op deze manier is het mogelijk om de burgers te informeren omtrent de plaatsen waar men beter kan isoleren en zo kosten besparen. Reedse meerdere Vlaamse gemeenten hebben dit initiatief opgezet en hebben tevens een website waar de burgers worden begeleid met de juiste info en interpretatie.

Verder lezen...

Geo in het secundair onderwijs

Het informeren van wat geo allemaal inhoudt en het motiveren zodat jongeren ook reeds vroeg starten met Geo is belangrijk. We gaan hier even in op het werk van dhr. Marc Deprez die via het Katholiek Onderwijs in Wallonië tracht om onderwijzers als studenten te informeren wat ze kunnen met GEO. 

Verder lezen...

GGINO : Inventarisatie van het openbaar domein

GGINO (Gegevensmodel voorGemeentelijke INventarisaties in het Openbaar domein) is een datamodel opgesteld door de stad Aalst in het kader van een globaal projet om een overzicht te hebben over alle beheerobjecten aanwezig in het openbaar domein (zie https://overheid.vlaanderen.be/sessie-282-grb-als-standaard-voor-verdere-inventarisaties-het-ggino-model ). Dit gegevens model kan je nu inlezen, opzetten, delen en alle verdere applicaties rond opzetten (viewing, editing, beheer, terrein-inventarisatie en volledige beheersmodules (incl job-tracking)).

Verder lezen...

Widgets : Kadastraal zoeken voor Web-App's

Locatie van een kadaster perceel zoeken via het Kadaster widget

Het kadaster widget, speciaal ontwikkeld door Esri Belux en volledig compatible met de Web App builder, laat het toe om in een oogopslag een kadastraal perceel op te zoeken.

Verder lezen...

Begraafplaatsbeheer Wetteren

De Gemeente Wetteren heeft een mooie applicatie voor begraafplaatsbeheer opgezet (met dank aan Filip Arents - GIS Coördinator Wetteren) waarbij alle graven duidelijk en overzichtelijk worden weergegeven. Je kan via deze applicatie zowel graven bevragen (waarbij ook foto's van de graven zijn opgenomen), zoeken op personen, overlijdensdata, perknummers, .... Op deze wijze is deze tool zowel uiterst nuttig voor de burgers, maar zeker ook voor de gemeente-diensten.

Verder lezen...

Wateroverlast in beeld met Satelietbeelden

Bij wateroverlast is het belangrijk om een goed beeld te krijgen van de situatie. Met satelietbeelden kan je deze overstroomde gebieden duidelijk in beeld brengen met heel actuele informatie.

Verder lezen...

Geopunt services overzichtelijk in je Cataloog

Zoals reeds aangegeven zijn alle geopunt datasets ook opgenomen op ArcGIS Online. Maar de webservices van geopunt kan je ook beheren in je eigen cataloog waardoor deze overzichtelijk kunnen worden beheerd en je steeds over de meest recente informatie beschikt. 

Verder lezen...

Een verhaal vertellen via een Story Map

Een Story Map is een eenvoudige en unieke manier om aan mensen een verhaal te vertellen. Je verhaal wordt verteld aan de hand van kaarten, foto's en video's. Story Maps is een applicatie waar verschillende templates beschikbaar zijn zodat een verhaal door iedereen op een eenvoudige manier kan aangemaakt worden. Het resultaat is een web based of stand-alone (native) applicatie dat voor iedereen beschikbaar kan zijn of voor een bepaald publiek.

Verder lezen...

Deel dit met anderen