Volg ons

CRAB GeoCoding in ArcGIS Online

How To: CRAB GeoCoding in ArcGIS Online

 

In ArcGIS Online is het perfect mogelijk om je eigen Geo-Coder toe te voegen. Zo kan je ook bv. CRAB adressen direct gebruiken in ArcGIS Online wat toelaat om je adressen heel precies terug te vinden.

 

Stap voor stap

In ArcGIS Online kan je via de instelling van je account diverse geo-coders gaan toevoegen. Dit kan je eigen service zijn, maar dit kan eveneens ook een externe service zijn (zoals bv. CRAB).

Stap 1 :

Ga naar ArcGIS Online (www.arcgis.com) en log in met je account. Je moet wel een administrator zijn binnen je organisatie om de instellingen van je AGOL te kunnen aanpassen.

Stap 2 :

Gan naar het menu-item 'My Organization' en klik dan op 'Edit Settings'.

Stap 3 :

Klik nu op 'Utility Services' tab linkns en klik dan op 'Add Geocoder' :

Stap 4 :

Een pop-up venster zal nu verschijnen waar je de URL kan toevoegen naar de Geocoder service. Daarbij kan je ook een naam en tekst toevoegen die zal verschijnen in de WebMap Searchbox. Klik eveneens op de check : 'Allow Place Finding Options'.

Hierbij geven we een aantal URL's door naar verschillende geocoder services :

 

BE_Wallonia:

https://geocoder.esribelux.eu/arcgis/rest/services/BEL/Wallonia/GeocodeServer 

BEL_Flanders:

https://geocoder.esribelux.eu/arcgis/rest/services/BEL/Flanders/GeocodeServer

BEL_Brussels_NL:

https://geocoder.esribelux.eu/arcgis/rest/services/BEL/Brussels_NL/GeocodeServer

BEL_Brussels_FR:

https://geocoder.esribelux.eu/arcgis/rest/services/BEL/Brussels_FR/GeocodeServer

LUX_Luxembourg:

https://geocoder.esribelux.eu/arcgis/rest/services/LUX/Luxembourg/GeocodeServer

 

 

Stap 5 :

Om nu de GeoCoder te testen, ga naar de kaart ('Map') of open een bestaande WebMap. Bovenaan rechts in de Geo-Search zal je nu in de Searchbox een klein pijltje zien staan. Door dit aan te klikken is het nu mogelijk om de GeoCoder service te selecteren die je wenst toe te passen .

Als je nu een adres ingeeft zal je zien dat direct de juiste geocoder wordt toegpast. Als je bv. de CRAB geocoder hebt geselecteerd zal je zien dat als je een adres ingeeft, het punt direct zal verschijnen op het CRAB adres.

 

Verder lezen...

GIS Tool Evenementen Planning

How To: GIS Tool Evenementen Planning

Met deze Template kan je gedetailleerde informatie opzetten en delen omtrent events zoals bv. festivals, markten, wielerwedstrijd, processies, ... in slechts enkele stappen kan je informatie toevoegen omtrent veiligheid, omleidingen, parkeerplaatsen, eerste hulp-posten, ... Door deze kaart te delen met alle medewerkers, politie, brandweer, hulpdiensten, organisaties en bedrijven kan je optimaal samenwerken tijdens zowel de planning als de uitvoering.

Stap voor stap

Stap 1 : 

Ga naar ArcGIS Online (www.arcgis.com) en log in met je account.

Stap 2 : 

Klik bovenaan de toolbar op 'My Content' en klik dan op 'Create Layer'. Op deze wijze zal je automatisch een feature layer kunnen opmaken gebaseerd op een template (dus zonder dat je zelf moet configureren of een data-structuur opzetten in je dekstop). 

Stap 3 :

In het pop-up venster dat naar voor komt, check de 'Enter a URL to a feature layer' en copy/paste dan de onderstaande url (die linked naar de Specail Event Planning template die werd aangepast) : 

 

http://services.arcgis.com/1WXsSdZFzziTTcic/ArcGIS/rest/services/Special_Event_Planning_template/FeatureServer

Klik dan op de 'Next' knop.

 

Stap 4 : 

Selecteer dan de extent van de kaart die je wenst op te maken (dus van het plangebied) door te zoomen en pannen en klik dan op 'Next'.

Stap 5 : 

Geef de title, omschrijving en tags in om een nieuwe layer aan te maken en klik dan op 'Done'. Let wel : de keuze van de juiste tag zorgt er voor dat je eenvoudig je kaarten kan terugvinden op ArcGIS Online. Wanneer je deze stap hebt beëindigd zal en nieuwe 'item page' verschijnen. 

Stap 6 : 

Om nu je kaart te kunnen opmaken (door te editen en te tekenen met de symbolen en gegevens), klik op 'Open and add to New Map with Full Editing Conrol'. De map-viewer zal nu starten en je nieuwe layer toevoegen. Je bent nu klaar om je data in te voeren. 

Stap 7 : 

In de toolbar van de map-viewer kan je op 'BaseMap' klikken om de juiste achtergrondkaart te tonen (topografische kaart, Ortho-photo, Open Streetmap, ...). Naast de 'Basemap' vind je eveneens een 'Edit' knop. Klik op deze 'Edit' knop om te kunnen starten met intekeken op de kaart. 

Stap 8 : 

In het linker paneel zie je al de verschillende features die je kan toevoegen aan de kaart. Je kan de kaart dus opmaken met bv. punt features (zoals Road Closure, Gates, Ticket office, ...), lijnelementen (zoals bv. voetgangersonze, brandweerdweg, ..) of polygonene (zoals bv. parkeerzones, stages, ...). Door eenvoudigweg een element te selecteren en dit aan de kaart te voegen zal ook een pop-up venster opkomen waarin je specifieke informatie van het element kan toevoegen. 

Stap 9 :

Eenmaal je alle informatie hebt toegevoegd aan de kaart, kan je kaart er bv. uitzien zoals de kaart hieronder : 

Stap 10 : 

Save je edits nu door op de 'Save' Button te klikken. Een pop-up venster zal nu verschijnen waarin je e naam van je kaart, de omschrijving en de tages kan invullen. Save deze kaart met de tags die je toelaten om de kaart eenvoudig terug te vinden. 

Stap 11 : 

Om je kaart nu toegankelijk te maken voor een specifieke groep of voor het grote publiek, klik op 'Share' in de map toolbar bovenaan en een pop-up venster zal verschijnen dat je toelaat om de juiste optie te kiezen. Indien nodig, klik op 'Update Sharing' als een ander pop-up venster zou verschijnen. 

Nu kan je de link naar de kaart eenvoudig overnemen en toesturen aan je medewerkers of de hulpdiensten. Door hen toe te laten de kaart te editeren, kan je hier dus ook interactief gaan werken waarbij elke dienst zijn specifieke informatie aan de kaart kan toevoegen. Op deze wijze maak je een interactieve kaart op en kan je samenwerken tijdens het ganse plannings-proces terwijl alle data direct ter beschikking staat van diegene die de informatie nodig hebben. 

Stap 12 : 

ArcGIS Online geeft je ook de mogelijkheid om een applicatie te maken van je kaart met slechts enkele kliks. Klik hiervoor terug op 'Share' en klik op 'Make a Web-Application'. Door dit te kiezen krijg je de mogelijkheid om een aantal voorgeprogrammeerde templates te gaan gebruiken en deze dan online te publiceren. Wanneer je de template hebt geselecteerd (zoals bv. de 'Basic Viewer'), geef dan de titel, omschrijving en tags van je web-applicatie in. Klik dan op 'Save and Publish' om de applicatie te creëeren. een voorbeeld van een dergelijke edit app vind je hieronder. 

 


View Larger Map

Verder lezen...

Hoe een Story-map bouwen

How To: Hoe een Story-map bouwen

Een Story-map is een mooie template die je kan gebruiken om een verhaal te brengen met geo-gelokaliseerde beelden en video's. Elk punt heeft zijn eigen beschrijving, media en titel. De gebruiker heeft eveneens de mogelijkheid om sequentieel door de verschilende punten te gaan, maar ook via de kaart de lokaties te zoeken. 

Stap voor stap

 

Op de ArcGIS Website voor Story-maps (storymaps.esri.com) kan je een uitgebreid overzicht vinden van vele story-maps die door diverse organisaties en personen zijn gepubliceerd. Hierbij enkele voorbeelden : 

 

Palm Springs Map Tour http://storymaps.esri.com/stories/maptour-palmsprings/

Gallery of Map Tours http://storymaps.arcgis.com/en/app-list/map-tour/gallery

 

Stap 1 : 

ga naar www.arcgis.com en log-in met je eigen username. 

Stap 2 : 

Bovenaan de toolbaar, klik dan op 'My Content'. Klik dan op 'Create a Map'. Door dis zal een lege web-map worden opgestert die je dan kan editen. 

Stap 3 : 

Open nu een lege Excel Worksheet. om informatie te kunnen toevoegen aan de Map Tour is het nodig om de informatie correct in te vulen. In feite kan de Map Tour app 2 types van Sheet schema's inlezen :

als je XY coördinaten hebt van de punten die jewenst toe te voegen, dan moet je sheet volgende headers hebben. 

Als je adressen hebt van de verschillende punten die je wenst toe te voegen, dan moet je sheet volgende headers hebben. 

Elke rij van de worksheet moet overeenkomen met een punt dat je aan de kaart wenst toe te voegen en de hieraan gelinkte data zoals bv. foto's, omschrijving, videos, enz. De volgorde van de velden is net van belang. Maar wat wordt verlangd in elk veld : 

- naam : een tekst-string, niet al te lang dat zal verschijnen als tekst naast het beeld (een soort titel)

- Omschrijving : een tekst-string die de omschrijving omvat. Het is aangeraden om niet meer dan 350 karakters te typen. Je kan eveneens HTML tags toveoge om het formaat van de tekst te corrigeren of je kan ook Hyperlinks toevoegen. 

- Icon Color : het veld dat bepaald welk kleur elk punt zal krijgen. De waarde moet zijn : R (rood), G (Groen), B (Blauw) of P (purper)

- Pic URL : het url pad naar de full size foto

- Thumb URL  het url pad naar de thumbnail foto

- long : Longitude (X) coordinaat in decimale graden

- Lat : Latitude (Y) coordinaat in decimale graden

- address : tekst-strin met het volledige adres (straat, nummer, stad, land)

Stap 4 : 

Het is eveneens mogelijk om een Youtube, Vimeo enz video te gaan invoegen in de map-tour. Kopieer de URL in de 'embed code' en kopieer dan deze URL in het veld met deze vorm : 

URL pad + #isVideo (bv. http://www.youtube/com/embed/spfVMOSeofw#isVideo

In Youtube kan je bv. deze embedd code terugvinden onder : 

Stap 5 : 

Eenmaal je de Excel tabel heb ingevuld met je informaite, klik dan op de 'File' bovenaan de toolbar, 'Save as' darna en sla op als een CSV (Comma Separated Values) file. Dit formaat kan automatisch worden ingelezen in ArcGIS Online. 

 

Stap 6 : 

Om de CSV file toe te veogen aan de Web Map, ga naar de ArcGIS Online map viewer die werd geopend in stap 2 en dan 'drag and drop' de CSV file naar de kaart. 

De volgende stap is telkens wat afwijkend naar gelang het locatie-type dat je had gekozen in de Excel worksheet. Indien je bv. XY coördinaten hebt gekozen dan zal ArcGIS Online automatisch de file lezen en zal de punten direct op de kaart weergeven. Indien je bv. adresgegevens hebt ingevuld in de worksheet, dan zal je gevraagd worden welk veld juist de adresgegevens omvat. Indien je de adresgegevens in verschillende kolommen hebt ingevuld (bv. postcode, straat, nummer, stad, land) dan zal je in de volgende stap gevraagd worden om aan te duiden in welk veld juist welke informatie staat. 

Stap 7 : 

Je zal nu de informatie van de worksheet terugvinden op de Web Map. 'Save' nu de Web Map door op de 'save' knop bovenaan te klikken. In het pop-up venster, geef nu de titel, tags en een omschrijving in : 

Stap 8 : 

Om nu een Map Tour app te maken is het nodig om deze publiek te maken. Klik op 'Share' en check de box 'Everyone (public)'. Klik dan op 'Make a Web Application' en een nieuwe Pop-Up zal verschijnen. 

Stap 9 : 

Zoek nu naar de 'Map Tour' template en klik dan op 'Publish'. Geef dan een titel, tags en een omschrijving in. Klik dan op 'Save & Publish'. Op het einde ga naar de 'item description' door te klikken op de 'view item' knop. 

Stap 10 :

Op de 'Item description' pagina, klik dan op 'Share' en check de 'Everyone (public)' knop om de Map Tour publiekelijk te stellen. om de Map tour te tonen in de browser door op de URL of de 'Open' knop. 

Stap 11 : 

ArcGIS Online leest automatisch de informatie van de verschillende velden en maakt automatisch de layout van de apliatie met de map titel en de korte omschrijving, de thumbnail carousel, de foto's in vol beeld, de korte tekst en de gekleurde iconen. 

Stap 12 : 

Door te klikken op 'Switch to builder mode' bovenaan de toolbar, krijg je toegang to bijkomende mogelijkheden en opties waarmee je bv. volgende onderdelen kan wijzigen : 

- titel

- subtitiel

- de kleuren van de icons

- de basemap

- de korte tekst bij de beelden,

- de beelden, 

- enz ....

Stap 13 : 

Door op de 'settins' knop te klikken kan je bv. volgende onderdelen wijzigen : 

- de layout van de app

- de kleuren die worden gebruikt in de app

- de header

- de data die wordt gebruikt in de app

- de map extent en de zoom level

Eenmaal je al deze elementen hebt aangepast, klik dan op de 'save' knop om het nieuwe uitzicht van de app te kunnen zien. 

 

 

Verder lezen...

Facility Management Template

How To: Facility Management Template

Voor bv. hogere overheden, steden en gemeenten evenals universiteiten is het nuttig om een duidelijk beeld te hebben van de gebouwen, bezetting, diensten, personeel en specifieke assets. Facility Mapping helpt organisatie om snel een antwoord te hebben op dagelijkse problemen, planning, onderhoudstaken, beheer van ruimtes en asstes, vinden van personen, ...

Stap voor stap

Door de Facility Magement Template te gebruiken die we hebben gepubliceerd kan je snel en effectief een gemakkelijke en intuïtieve kaart opbouwen van zowel het interieur als het exterieur van de beheerde gebouwen en web-applicaties opbouwen die je toelaten om : 

- bezoekers en collega's snel andere collega's te vinden

- emergency assets te lokaliseren zoals bv. brandblussers en detectoren en hun onderhoud inplannen

- diensten terug te vingen volgens de gebouwen (zowel bezoekers als eigen personeel)

- enz...

Stap 1 : 

Ga naar ArcGIS Online (www.arcgis.com) en log in met je username en paswoord op je ArcGIS account. 

Stap 2 : 

Klik op de 'My Content' knop bovenaan de toolbar en klik dan op 'Create Layer'

 

Stap 3 : 

In het pop-up venster check de optie 'Enter an URL to a Feature Layer' en kopieer en plak dan de URL hieronder naar de Edit Facilities Template. Klik dan op de 'Next' knop. 

 

http://services.arcgis.com/1WXsSdZFzziTTcic/ArcGIS/rest/services/Edit_Facilities_Template/FeatureServer

Stap 4 :

Selecteer dan de Map Extent die je wenst (dit is de afbakening van de zone die je als werkzone wenst in te stellen) door op de kaart te zoomen en panen en klik dan op 'Next'. 

Stap 5 : 

Geef een Titel, tags en omschrijving in (let wel de tags staan je toe om je layer eenvoudig terug te vinden) om de nieuwe layer te creëeren en klik dan op 'Done'. Een nieuwe Item Page zal nu vershijnen na enkele seconden. 

Stap 6 : 

Om te kunnen starten met het editeren, klik op 'Open' en de 'Add to New Map with full editing control'. De map-viewer met je laag zal nu opstarten. Natuurlijk staan hier nog geen gegevens in. Je bent nu klaar om te starten met het editeren. 

Stap 7 : 

Indien gewenst, kan je in de toolbar bovenaan de gewenste BaseMap kiezen om een andere achtergrond van kaart te kunnen krijgen. 

Naast de 'BaseMap' knop staat ook de 'Edit' knop. Klik op deze 'Edit' knop om te kunnen starten met het editeren op de kaart. In het linkerpaneel zal je alle beschikbare symbolen terugvinden die in de template aanwezig zijn. Om een item op de kaart te tekenen, klik op het symbool en plaats het dan op de kaart. Een pop-up venster zal verschijnen dat je toelaat om nuttige informatie aan het item dat je juist heb gecreëerd toe te voegen (zoals bv. vloer-level, editor, status, enz...).

Stap 8 : 

In dit voorbeeld gaan we een verdere functionaliteit van ArcGIS Online gebruiken die ons toelaat om een filter toe te passen op de features op de kaart. 

BV.: het gebouw dat we hebben uitgewerkt omvat verschillende vloer-niveau's. Het kan dus interessant zijn om de kantoren en de asset van een bepaald niveua te visualiseren. 

Klik op het pijltje naast de layer waarop je de filter wenst toe te passen en klik dan op 'Filter'. in het Pop-up venster kan je nu selecteren welk veld en welke waarde je wenst te filteren. Dit werkt praktisch zoals een Excel filter waar je de kolom selecteert en de waarde die je wenst te tonen. 

In het voorbeel filteren we op het veld 'Floor Surfaces' door het veld 'Floor Number' te selecteren en de waarde 'First Floor'. Klik dan op 'Apply Filter'. Het resultaat zal er zo uitzien : 

Stap 9 : 

Eenmaal je alle items hebt ingetekend op de kaart en de informatie hebt ingevuld in de velden, kan je je kaart opslaan door te klikken op de 'Save' knop op de Map Toolbar. Een Pop-up venster zal nu verschijnen waar je de titel, tags en omschrijving van je kaart meegeeft. Klik dan op 'Save Map' om je kaart op te slaan. 

Stap 10 : 

Om je kaart ter beschikking te stellen van een specifieke groep van personen of van het publiek, klik op 'Share' in de Map toolbar en duidt het gewenste veld aan in de checkboxes. Indien nodig, klik op 'Update Sharing' als een andere pop-up zou verschijnen. 

In dit voorbeeld maken we ook een Web-applicatie om de filters die we juist hebben opgezet te kunnen selecteren in een applicatie. Klik op 'Make a Web Application' en selecteer dan de 'Filter Template'. Klik dan op 'Publish'. Je dient nu een titel, tags en omschrijving op te geven voor je nieuwe applicatie. 

Klik op bv. onderstaande link om de applicatie die we hebben gecreëerd te openen : 

 

http://esribelux.maps.arcgis.com/apps/Filter/index.html?appid=98e41778fd6442c7a7a212325ba902e4

 

 

 

 

 

 

 

Verder lezen...

Deel dit met anderen