Volg ons

Geo-refereren en Publiceren van Plannen

How To: Geo-refereren en Publiceren van Plannen

Veel organisaties hebben hun kaarten en geografische informatie nog in PDF of beelden (JPG,PNG,...). Met deze eenvoudige workflow is het mogelijk om deze statische kaarten interactief te maken en dynamische kaart-applicaties op te zetten zodat deze optimaal door de gebruikers kunnen worden geconsulteerd. Deze How-To leert je in eenvoudige stappen hoe je door gebruik te maken van ArcGIS Desktop en ArcGIS Online je plannen kan publiceren zonder een diepe IT-kennis.

Stap voor stap

Stap 1 : 

Om je plan te kunnen geo-refereren moet dit plan in een ondersteund formaat ter beschikking staan zoals bv. een JPG, PNG, TIFF,... Er zijn vele softwares en websites die je toelaten om te converteren tussen deze formaten. Een voorbeeld van een online platform is bv. www.zamzar.com waarbij je PDF's kan converteren naar verschillende beeld-formaten. Hieronder vind je het voorbeeld dat we gebruiken in deze How-To : 

Stap 2 : 

Eenmaal je je plan in een ondersteund formaat hebt, open ArcMap en voeg het beeld to aan je data-view. Als een pop-up venster verschijnt, klik dan op 'Yes'.

Stap 3 : 

Om het beeld te kunnen geo-refereren heb je natuurlijk ook nood aan een achtergrondkaart waarop je het beeld kan geo-refereren. Hiervoor kan je in de ruime cataloog die we ter beschikking stellen kijken. Klik bovenaan in het menu op 'Add' en kies de layer die je als basis-kaart wenst te krijgen (eg je kan hier kiezen voor esri BaseMaps, maar eveneens uit tal van andere basislagen die esri BeLux ter beschikking stelt). In dit voorbeeld werd gekozen voor de GRB basislaag van AGIV. 

Stap 4 : 

Zoek nu de locatie waar je plan ongeveer gelegen is. Dit kan je doen door te pannen en te zoomen naar de gewenste locatie in de Data View, of door een adres in te geven waar je plan zich ongeveer bevindt. Klik voor dit laatste op 'Find', dan op de 'Locations' tab en geef het adres in. Kies dan één van de verschillende specifieke resultaten, klik met de rechtermuisknop hierop en klik dan op 'Zoom to'. Automatisch zal de Data View pannen en zoomen naar het gewenste adres. In onderstaand voorbeeld geven we een straat in Aalst in. 

Stap 5 : 

Activeer de Geo-referencing toolbar door bovenaan op de globale toolbar te klikken met de rechtermuisknop en 'Georeferencing' te selecteren. 

Stap 6 : 

In de 'Georeferencing' toolbar, klik op de Viewer knop om een venster te openen waarin je je plan zal terugvinden. Zoom en Pan in dit venster en in de Data View om locaties die overeenkomen tussen je basiskaart en je plan terug te vinden. 

Stap 7 : 

Zoek nu deze overeenkomde punten in zowel je plan-venster als in de Data View. Deze overeenkomende punten zullen worden gebruikt om je plan correct op de kaart in te voegen en dit direct in de projectie van je basis-kaart. Als je deze overeenkomende punten hebt gevonden, klik dan op 'Add Control Points'. Klik dan op het specifieke punt in de Plan-venster en klik dan op de overeenkomende locatie in de Data View. Deze stap moet minstens 3 maal uitgevoerd te worden om het plan te kunnen geo-refereren. 

Stap 8 : 

Eenmaal je alle controle punten hebt toegevoegd, sluit dan het Plan-Venster en zoom in de Data-View naar het plan dat op kaart wordt weergegeven. Als je tevreden bent met het resultaat, ga dan naar de 'georeferencing' toolbar en klik op 'Update Georeferencing' om de transformatie die je hebt uitgevoerd te aanvaarden. 

Stap 9 : 

Nu je je plan correct hebt ingevoegd (met de juiste coördinaten), kan je dit plan nu online publiceren zodat je dit kan delen met je collega's of met de burgers. Door dit plan te   publiceren kan je ook nadien in je desktop-toepassing dit plan terugvinden, maar kan je het eveneens gebruiken in tal van andere applicaties (zoals bv. Sharepoint voor een vergunningen-register). 

Bovenaan het menu in ArcMap, klik op 'File' en ga naar 'Sign in'. Een pop-up venster zal verschijnen waarin je je username en paswoord kan ingeven om je in te loggen in je organizational account. Zo link je nu je ArcMap met je organizational account en kan je het plan ook gaan publiceren. 

Stap 10 : 

Bovenaan ArcMap, ga naar 'File' en klik dan op 'Share as a service'. Een nieuw pop-up venster zal verschijnen. Selecteer de optie 'Publish as a service' en klik dan op 'next'; Geef dan een benaming in van de service die je wenst te maken en selecteer het platform waarop je wil publiceren. Selecteer hier bv. 'My Hosted Services' en klik op 'continue'. 

Stap 11 : 

Een nieuw venster, de 'Service Editor' zal verschijnen. In de 'Capabilities' tab, selecteer 'Tiled Mapping'. In de 'Caching' tab kan je niveau's van zoom selecteren die je wenst te gebruiken voor je service. Tracht hier wel goed te selecteren op welk niveau je je plan wil weergeven. Het weergeven van een lokaal plan heeft geen zin om op wereldschaal te gaan publiceren. Geef dan een titel, tags en omschrijving aan je service. In de 'Sharing' tab kan je dan selecteren met wie je je plan wil delen.

Stap 12 : 

Eenmaal je alle parameters van je service hebt ingesteld, klik dan op 'Publish'. Het systeem zal nu voor jou de cache berekenen om je kaart zo goed mogelijk op de verschillende zoom-levels weer te geven. Dit proces kan enkele minuten duren aangezien je plan wordt opgedeeld in verschillende kleinere beelden (caching).

Stap 13 : 

Eenmaal de publicatie is beëindigd, ga naar www.arcgis.com, log in met je username en paswoord en ga naar 'My Content' om het resultaat te kunnen zien. Zoek je service, klik op deze en selecteer dan 'Add to map' om je plan te visualiseren in de web-viewer. Zo zal je resultaat eruit zien in de ArcGIS Online Map Viewer : 

 

 

Verder lezen...

Combineer punten en polygonen in CadMap

How To: Combineer punten en polygonen in CadMap

Door gebruik te maken van een 'Spatial Join' is het mogelijk om bv.  informatie van punten en polygonen aan elkaar te linken. Dit kan nuttig zijn voor bv. hulpdiensten om na te gaan welke gebouwen in de nabijheid zijn van overstromingsgebieden of bv. om adrespunten / puntinformatie van de CadMap bestanden te combineren met de kadastrale informatie van de percelen.

Stap voor stap

ArcGIS Desktop heeft een 'Spatial Join' tool die toelaat om ruimtelijke analyses op datasets uit te voeren. Een 'Spatia Join' begint met het vergelijken van target features om features samen te voegen/combineren op basis van ruimtelijke condities :  bv. vind huizen (target) die zich bevinden binnen een buffer van 30m (ruimtelijke conditie) van een rivier (join). De attributen van de join feautres zullen dan worden toegevoegd aan de attributen van de target features.

Een 'Spatial join' laat toe om features in verschillende lagen met elkaar te combineren.In die gevallen wordt er gekeken naar de relatie tussen deze features op kaart om geo-analyses te kunnen uitvoeren zoals bv. : welke features bevinden  zich in de nabijheid van andere; welke features snijden ander features; welke features (bv. punten) liggen binnen een andere feature (bv. polygonen) ?

Deze tool laat bv. ook toe om wanneer je een dataset hebt met punten (bv. de adrespunten van CadMap) om deze te linken aan de gegevens van polygonen (bv. percelen van CadMap). Als dan bv. de Capakey enkel maar in de adrespunten staat, kan je door de spatial join (waarbij aangegeven wordt dat je de gegevens van de punten die gelegen zijn in een perceel wil aanvullen met de Capakey van de percelen) een volledige dataset bekomen en alle gegevens combineren.

In deze How-To gaan we door de verschillende stappen van de 'Spatial Join' om de attributen van punten toe te voegen aan de perceelsgegevens.

Stap 1 :

Open ArcMap en voeg de datasets toe die je wenst te gebruiken in de ruimtelijke analyse :

Stap 2 :

Voor deze How-To gebruiken we 2 datsets : een puntenlaag (de punten van de kadastergegevens) en een polygonenlaag (de percelenkaart). Door beide lagen op te nemen wordt een totaal overzicht van de dataset bekomen (echter zijn deze dan nog niet met elkaar gelinked).

Stap 3 :

Door de attributentabel van de datalagen te openen kan gezien worden welke informatie in elke laag aanwezig is. Je kan nu nagaan welke informatie je wenst te combineren en welke velden je uiteindelijk wenst te bekomen. In het voorbeeld hierond wensen we bv. de informatie die in de puntenlaag is opgenomen (de sheetnummer en de Canutx) te bekomen in de attributen van de percelenkaart.

Stap 4 :

Open het 'ArcToolbox' zoekvenster in ArcMap. Deze kan je vinden in de bovenste toolbar. Type in het zoekvenster 'Spatial Join' en klik op de naam om deze te openen.

Stap 5 :

Vul nu de verschillende parameters in de betrokken velden in :

- Target features : dit zijn de features en attributen die de output zullen vormen. In ons voorbeeld is dit de percelen-laag (polygonen) aangezien we aan deze laag de informatie van de punten wensen toe te voegen. (als je het omgekeerde wenst namelijk dat aan de punten de Capakey wordt toegevoegd, dan kies je hier als Target features de puntenlaag).

- Join features : de attributen van deze laag zullen worden toegevoegd aan de Target features. In ons voorbeeld is de join features laag dus de puntenlaag aangezien we de attributen van de punten (Sheet en Canutx) wensen toe te voegen aan de polygonen. (als jet het omgekeerde wenst namelijk dat aan de punten de Capakey wordt toegevoegd, dan kies je hier als Join features laag de percelenlaag).

- Output feature class : dit is het pad naar het uiteindelijke resultaat

In het venster, kan je ook het type van ruimtelijke relatie kiezen die zal worden gebruikt om beide lagen met elkaar te combineren. In dit voorbeeld gebruiken we 'Completely Contain' aangezien we hier een laag hebben waarbij per perceel (polygoon) er één punt is in gelegen. (Als je het omgekeerde wenst, namelijk dat aan de punten de Capakey wordt toegevoegd, dan kies je hier 'Completely Within'). Klik nu op OK om de tool te laten werken.

Stap 6 :

Wanneer de analyse is uitgevoerd zal het resultaat zichtbaar zijn in de data-view. Door de attribuut-tabel te openen kan je het resultaat zien van de analyse (of klik bv. op de 'identify' tool). Het resultaat is dat in de percelenkaart de Sheet en Canutx zijn opgenomen die komen van de punten (en natuurlik als je het omgekeerde hebt gedaan dan zal je als resultaat een puntenlaag krijgen waarin de Capakey is opgenomen).

 

Verder lezen...

Geo-PDF en Tools

How To: Geo-PDF en Tools

We zijn allen reeds heel gewoon aan het bekomen van documenten als PDF. Maar je kan eveneens geo-data als PDF gaan opslaan en delen. En zelfs nog verder. Het is perfect mogelijk om op deze kaart features te bevragen en geografisch correcte notities aan te brengen en deze zelfs terug in een GIS in te lezen! Zo kan je heel snel geo-info delen met anderen. Via een Geo-PDF is dit dan niet meer een beeld of scan, maar een werkelijke GIS-omgeving en kaart. 

Stap voor stap

Zie hiernaast bij Links voor het voorbeeld van de GEO-PDF of Klik hier - download deze en open met Adobe Reader

 

In een GIS kan je je informatie en kaarten volledig voorbereiden. De meest normale vorm om dan deze data te delen is bv. via een Shape-file of via een web-kaart of applicatie. Maar het is ook perfect mogelijk om je kaart als PDF op te slaan en deze door te geven. In deze How-to leggen we uit hoe je deze Geo-PDF kan opmaken maar eveneens ook bewerken in adobe. 

 

Stap 1 

Eenmaal je bv. in ArcMAp de juiste layout hebt opgesteld, Klik op File -> Export Map

Stap 2 

in het venster van de Export Map selecteer als file Type PDF. In de opties die je daaronder vindt, klik op de Advanced tab en verzeker je ervan dat de Export PDF layers en Feature Attributes geselecteerd is evenals de Export Map Georeference Information. Klik dan op 'Save' op de kaart te exporteren als een Geo-PDF. 

Stap 3

open nu de geëxporteerd PDF via Adobe Reader. In het linker paneel zal je nu een 'Layers' button terugvinden. Indien deze niet verschijnt in je Adobe Reader, klik dan op View ->Show/Hide -> Navigation Panes -> Layers. 

Klik dan op de Layers om de Layers Tree uit te klappen. Zo zie je al de verschillende data-lagen die in de PDF opgenomen zijn. Naast elke laag is er een soort oog dat toelaat om de zichtbaarheid van de Layer aan of af te zetten. 

Stap 4 

De Geo-PDF laat je ook toe om features op de kaart te identificeren, net zoals je in ArcMap bv. de 'Identify Tool' zou gebruiken. Om deze mogelijkheid te activeren, klik hiervoor op View -> Show/Hide -> Navigation Panes -> Model Tree. Door hierop te klikken zal er een nieuw paneel openen in het linker deel van Adobe Reader. 

Stap 5 

Om de features te kunnen identificeren en de informatie op te vragen, moet je de 'Object Data Tool' activeren door te klikken op Edit -> Analysis -> Object Data Tool

Stap 6 

Dubbelklik nu op een feature in de kaart om de attribuut informatie terug te kunnen vinden in het linker paneel. Het is eveneens mogelijk om een feature naam in het linker paneel in te geven en de betrokken feature zal automatisch worden aangeduid op de kaart (bv. in het rood). 

Stap 7

Een andere mogelijkheid die je hebt in de Geo-PDF is het gebruik van de Geospatial Location Tool. Deze tool opent een kleine widget in het rechts-onder gedeelte van Adobe Reader waarin je de coördinaten (latitude en longitude) van de locatie waar je cursor zich op de kaart bevindt kan terugvinden. Om deze tool te activeren klik op Edit - > Analysis -> Geospatial Location Tool.

Stap 8 

In de Geo-PDF is het eveneens mogelijk om te meten door lijnen en polygonen te tekenen op de kaart. Om deze mogelijkheid te activeren, klik op Edit -> Analysis -> Measuring Tool. Dit opent een widget rechts-bovenaan dat je de mogelijkheid biedt om te kiezen tussen verschillende meet-manieren (afstand, perimeter en oppervlakte) en biedt tevens verschillende snapping mogelijkheden aan.

Stap 9 

Selecteer één van de verschillende types van metingen (bv. de afstands-tool) en teken dan een lijn op de kaart. Om de lijn te beëindigen klik met de rechtermuisknop en selecteer 'Complete Measurement'. Het resultaat van de meting zal dan verschijnen in zowel rechtsonder evenals als label naast de getekende lijn. 

Stap 10

Wanneer je elementen (cfr. hierboven) hebt ingetekend op de geo-PDF kan je deze ook eenvoudig gaan beheren  door te klikken op de 'Comment' knop. Deze opent dan een paneel rechts in Adobe Reader dat je toelaatom een lijst te zien van alle getekende elementen. Door met de rechtermuis-knop op één van deze elementen te klikken is het mogelijk om deze te editen, deleten en om de eigenschappen van dit element te wijzigen (zoals bv. kleur, dikte, transparantie, enz ...)

Stap 11

Op de kaart kan je ook opmerkingen gaan intekenen. Deze opmerkingen kunnen als tekst, notes, circkels, pijlen enz worden aangebracht. In het Comment paneel kan kiezen tussen deze verschillende elementen en kan je deze nadien intekenen op de kaart. 

Stap 12

De elementen op de kaart hebben een juiste geografische coördinaat zodat deze ook kunnen terug worden ingelezen in een GIS. Als je dus deze elementen (zoals polygonen of lijnen) wil terug inlezen, kan je deze exporteren als een FDF file. Selecteer de elementen in de Comment List. En klik dan op Comment List -> Options -> Export Selected Data File. Dit zal nu een FDF file creëren waarin de coordinaten van het element kunnen worden teruggevonden. Deze file kan je bv. editeren met een eenvoudige tekst-editor. En deze gegevens kan je dan in je desktop terug inlezen via de import functie. 

 

Verder lezen...

ArcGIS Geo-Punt Add-in

How To: ArcGIS Geo-Punt Add-in

Deze How-to licht toe hoe je de Geo-Punt Add-in voor ArcGIS moet installeren en hoe je deze verder kan gebruiken. De Geo-Punt add-in geeft je tal van mogelijkheden binnen je desktop-omgeving. En deze wordt gratis ter beschikking gesteld!

Stap voor stap

De Geo-punt add-in laat toe om binnen de ArcGIS desktop omgeving de Geo-Punt functionaliteiten te gebruiken. Zo kan je bv. geo-coderen, batch geocoderen, zoeken op Points of Interest, zoeken op cadastrale percelen, zoeken op data van de GeoPunt catalogus, .... 

in deze How-to gaan we dieper in hoe je deze kan installeren maar ook hoe je elk van de functionaliteiten kan gebruiken. 

Stap 1. Downloaden file

Download de Geopunt Add-in voor ArcGis via de geopunt website : 

http://www.geopunt.be/voor-experts/geopunt-plug-ins/arcgis%20plugin

Klik (zoals je hieronder op het scherm kan zien) op de download lin en open de file. Bij default zal de box stellen dat deze automatisch wordt geopend met de ESRIAddInFile. 

Klik op OK en de ESRI ArcGIS Addin installatie tool wordt gelanceerd. in het nieuwe venster klik op Install Add-in om verder te gaan met de installatie. 

Stap 2 : activeren op de ArcGIS Desktop

Eenmaal de installatie is uitgevoerd, start ArcGIS Desktop op de normale manier. In de toolbar bovenaan ArcMap, klik met rechtermuisknop op het menu - toolbar en klik op de 'Geopunt4arcgis toolbar' om de toolbar binnen je omgeving te activeren. 

Je zal nu bovenaan je scherm de toolbar zien verschijnen. Deze kan je dan naar je eigen wensen op de juiste plaats verslepen op de banner bovenaan ArcMap. 

Hieronder gaan we dieper in op de functionaliteiten die in de toolbar zijn voorzien : 

Stap 3 : Functionaliteiten van de toolbar 

 

 

Deze tools zijn uiterst gebruiksvriendelijk en zijn heel intuïtief. Dit geeft je de mogelijkheid om deze snel in je workflow op te nemen. 

Geo-Coding : 

Zoals je kan zien werkt deze geo-coding tool met het adressen-bestand van AGIV.

Bem. in een vorige how-to : namelijk CRAB geo-coderen in ArcGIS desktop hebben we toegelicht hoe je het CRAB adressenbestand zelfs rechtstreeks via de standaard ArcGIS tools kan gebruiken. Klik op deze link : CRAB Geo-Coderen in ArcGIS Desktop.

 

 

Reverse Geo-coding :

Als je nu klikt op de kaart zal je het adres van deze locatie als resultaat bekomen. 

bem. dit kan je ook via de standaard ArcGIS functionaliteit waarbij ook van de CRAB adressen gebruik wordt gemaakt. zie hiervoor : CRAB Geo-Coderen in ArcGIS Desktop

Batch Geocoding

Batch Geocoding laat je toe om verschillende adressen in één maal te geocoderen. Zo kan je bv. een csv file (bv. via excel) uploaden waarin elke rij overeenkomt met een adres. Je kan dan aangeven welke kolommen welke elementen van het adres bevatten. Als resultaat zal je dan de adressen op kaart krijgen. 

Points of Interest (POI)

Via deze tool kan je zoeken naar een Point of Interest en deze op kaart weergeven. je kan verder filtreen op basis van bv. Cultuur, Natuur, Gezondheid, ...

 

Kadastrale percelen

via deze tool kan je kadastrale percelen opzoeken en weergeven op kaart. 

 

GIPOD

De GIPOD tool maakt gebruik van de GIPOD service zodat je de werken en innames op kaart kan weergeven (en tevens ook importeren in de desktop-omgeving. 

 

Hoogte Profiel

Deze tool laat je toe om een lijn op de kaart te tekenen en automatisch het hoogteprofiel als een interactieve grafiek terug te vinden. Je kan deze ook opslaan.

 

Geopunt Cataloog

De Geopunt cataloog omvat een overzicht van alle data die op GeoPunt werd gepubliceerd. Op deze wijze kan je deze data-sets terugvinden en tevens ook toevoegen aan je desktop. 

 

Verder lezen...

Deel dit met anderen