Volg ons

Excel data op kaart met ArcGIS Online

How To: Excel data op kaart met ArcGIS Online

Met ArcGIS Online kan je snel een data-tabel omzetten naar een kaart en deze ter beschikking stellen van je gebruikers in enkele stappen. Zo kan je je data heel gebruiksvriendelijke tonen en delen met je collega's. Van kolommen en rijen naar een interactieve web-map. Een tabel met een geografische link (lon/lat of adres of postcode of ...) is het enige dat je nodig hebt. 

Stap voor stap

Stap 1 : 

Om data te kunnen importeren in ArcGIS Online moet deze data in een CSV (Comma Separated Values) formaat ter beschikking staan. Je kan bv. eenvoudig je data die je in Excel zou hebben omzetten naar een dergelijk CSV formaat door je bestand op te slaan als CSV. 

Stap 2 :

Ga naar www.arcgis.com en meld je aan ('Sign in') met je ArcGIS Online Username. Open een nieuwe kaart en 'Drag and Drop' the CSV file naar je kaart. 

Het resultaat hiervan is dat de gegevens die in je tabel stonden nu ook zijn weergegeven op de kaart. 

Stap 3 : 

Eenmaal de laag met de data is gecreëerd, kan je deze informatie nu ook gaan personaliseren door bv. de symbolen te wijzigen, de pop-ups te configureren, de Base-Map te wijzigen, ... 'Save' dan het uiteindelijke resultaat dat je hebt gemaakt. Eenmaal opgeslagen kan je deze kaart nu eenvoudig gaan 'share'n met je collega's of deze zelfs publiekelijk ter beschikking te stellen. Zo heb je in enkele stappen je data-bestand omgezet naar een bruikbare kaart. 

Verder lezen...

Excel data op kaart met ArcGIS Desktop

How To: Excel data op kaart met ArcGIS Desktop

ArcGIS Desktop laat je toe om eenvoudig Excel data op een kaart te plaatsen. Als je Excel data enig geo-veld heeft (adres, postcode, lat/lon, ...) dan kan je Excel data worden opgenomen. ArcGIS Desktop zal de velden inlezen en een layer aanmaken waarin je zowel de locaties als de alfanumerieke data van je Excel-tabel kan terugvinden. 

Stap voor stap

Om een Excel tabel in je ArcMap (ArcGIS Desktop) in te lezen en deze te geolocaliseren, is het belangrijk dat in je tabel er één of meerdere velden zijn die Geografische informatie bevatten. Dit kan zuivere XY gegevens zijn, maar dit kan eveneens bv. postcodes zijn of zelfs een link naar een eigen polygonen-bestand (zoals bv. statistische sectoren). 

Stap 1 : 

open ArcMAP en open je 'Catalog' window om de Excel data terug te vinden die je wenst in te lezen. 'Drag and Drop' dan de tabel in je 'Data View'. 

Stap 2 : 

Om de data die in de tabel staat te kunnen visualiseren, Klik op de rechtermuisknop in de 'Table of Content' en klik op 'Open'. Om de data de tonen op de kaart, klik terug op de rechter muisknop en klik op 'Display XY Data'. 

Let wel : dit betekent dat in je data er reeds een XY-veld is opgenomen. Om je data te kunnen geo-refereren kan je gebruik maken van bv. de Esri Maps for Office add-in.

Stap 3 : 

Een nieuw venster zal geopend worden waarin je de XY-velden en het coördinaten-systeem van je data kan invullen. Om het Coördinaten-systeem aan te passen, klik op 'Edit' en selecteer dan het juiste Coördinaten-systeem van je input data. Klik op 'OK' om alle wijzigingen te aanvaarden. 

Stap 4 : 

ArcGIS Desktop zal nu alle Coördinaten-waarden inlezen en zal deze op een kaart weergeven. Een nieuwe layer zal worden aangemaakt die de punten weergeeft in je 'Data View' en in de 'Table of Contents'. 

Stap 5 : 

Nu kan je ook je eigen Base-Map toevoegen om een referentie-achtergrond te hebben voor de nieuwe features die je juist aan de kaart hebt toegevoegd. Klik op 'Add Data' -> selecteer 'Add a Basemap' en kies de Base Map die je wenst. Natuurlijk kan je eveneens ook andere data als achtergrond gebruiken (zoals bv. het Gewest-plan of overige kaarten die je vind op data.esribelux.com).

 

Verder lezen...

Lagen Toevoegen aan een Web Map

How To: Lagen Toevoegen aan een Web Map

De sterkte van een GIS systeem is natuurlijk dat je tal van data kunt combineren en zo doorheen de lagen gaan analyseren. Je kan verschillende types van data toevoegen aan een WebMap (zoals bv. shapefile, WMS, KMS, GPS-data en natuurlijk andere Web-Map informatie die je op ArcGIS Online kan terugvinden. 

Stap voor stap

ArcGIS Online maakt het mogelijk om een heel uitgebreide range van lagen en formaten toe te voegen aan je Web Maps. Het is belangrijk om hier wel een onderscheid te maken tussen maps en layers. Een Map is een visuele representatie van nuttige informatie dat is samengesteld door één of meerdere lagen. Terwijl een laag een specifieke collectie van informatie is omtrent een specifiek onderwerp zaols bv. percelen, imagery, een stratennetwerk, ... ArcGIS Online Web Maps ondersteunen praktisch alle formaten omtrent geo-data zoals bv. shapefules, WMS, KML, GPS-data. In de volgende stappen gaan we toelichten tussen alle mogelijke opties en formaten om data toe te voegen aan een Web Map. 

Stap 1 : 

Ga naar www.arcgis.com en login met je account. 

Stap 2 : 

Bovenaan de toolbaar, klik op 'My Content'. Klik dan op 'Create a Map'. Door dit te doen zal er een lege WebMap worden opgestart waarin je dan lagen kan toevoegen. 

Stap 3 : 

in de Map Toolbar, klik dan op 'Add'. een lijst met verschillende opties zal dan openen : 

- Search for layers

- Browse Esri map layers

- Add layer from web

- Add layer from file

- Add map notes

Stap 4 : 

Door bv. 'Search for Layers' te kiezen, zal er links een venster komen dat je toelaat om naar de gewenste data te gaan zoeken. Hier kan layers terugvinden van de eigen Organizational Account, van het Web, van een GIS server, of van allerlei publiekelijk gepubliceerde data op ArcGIS Online (die ArcGIS Online Users voor je beschikbaar hebben gesteld). Wanneer je een zoekcriterium invult dan zal je een lijst van lagen ter beschikking krijgen die overeenkomen met je zoekcriteria. éénmaal je de gewenste laag hebt gevonden klik dan op 'Add' juist naast de naam van de layer om deze toe te voegen aan de kaart. 

 

Stap 5 : Zoek esri Map Layers

Door deze optie te kiezen zal een pop-up venster opgengaan. Hier kan je de verschillende lagen die esri ter jouwer beschikking stelt terugvinden. Je kan deze lagen sorteren per thema en er is eveneens een search-box. Om een laag toe te voegen aan je kaart, klik op 'Add to Map' en selecteer of je deze data wenst te gebruiken als een 'BaseMap' (achtergrondkaart) of als een specifieke laag. 

Stap 6 : een laag toevoegen van het Web

Je kan aan je Web-Map eveneens een laag toevoegen die je op het internet kan terugvinden. Om deze laag toe te voegen moet je wel het url adres kennen naar de geo-service. ArcGIS Online ondersteunt de meest gekende geografisch formaten zoals bv. een ArcGIS Server Web Service, WMS, WMTS, Tiles, KML, GeoRSS en CSV.

Selecteer het formaat dat je wenst toe te voegen, copieer het url-adres in de tekstbox en klik dan op de 'Add Layer' knop. 

Stap 7 : Een laag toevoegen van een file

ArcGIS Online maakt het ook mogelijk om een laag toe te voegen van een file die bv. op je PC is opgeslagen. ArcGIS Online ondersteunt bv. esri Shapefiles (zipped), CSV files, TXT files en GPS (GPS data). Klik dan op Browse en selecteer de file die je aan je kaart wenst toe te voegen, klik dan op de 'Import Layer' knop en voeg de laag toe aan de WebMap. 

Stap 8 : Map-Notes toevoegen 

Map Notes zijn features die je op je kart kan toevoegen (en intekenen) om symbolen van bv. perimeters, specifieke locaties, wandelwegen, ... toe te voegen aan je kaart. Seelecteer de 'Add Map Notes' en geef een naam aan de laag die je wil creëeren. Selecteer dan de Template (een Template is een bibliotheek van specifieke symbolen) die je wenst te gebruiken en klik dan op de 'Create' knop. 

In het linkerpaneel zal je dan de verschillende symbolen zien verschijnen die op de kaart kunnen worden geplaatst. Klik bv. op een symbool en begin te tekenen op de kaart. Elke keer je een symbool op de kaart wil plaatsen zal een pop-up venster verschijnen waarin je de relevante informatie van het item kan opslaan. 

Zoals je ziet zijn er tal van mogelijke opties en fomratie die worden ondersteund in ArcGIS Online om data  toe te voegen aan je kaart. de 'Add Layer' funtionaliteit is heel intuïtief en stelt je tal van mogelijkheden ter beschikking. 

Verder lezen...

Pre-incident planning Tool

How To: Pre-incident planning Tool

Een pre-incident planning tool laat je toe om centraal informatie te verzamelen omtrent de pre-incident plannen van bv. bedrijven, overheidsgebouwen, feestzalen, ... zodat je heel gericht de interventies op het terrein kan aansturen en voorbereiden, maar ook je werking op het terrein sterk kan verbeteren. In deze How-to tonen we je hoe je een dergelijke structuur opzet zodat je deze zowel op desktop, tablet en smartphone kan gebruiken. Deze template laat je toe om reeds te beschikken over een uitgebreide bibliotheek van symbolen en items. 

Stap voor stap

Stap 1 : 

Ga naar ArcGIS Online (www.arcgis.com) en log in met je username en paswoord. 

Stap 2 : 

Klik op 'My Content' bovenaan de toolbar en klik dan op 'Create Layer'.

Stap 3 : 

In het pop-up venster dat dan verschijnt, duidt de optie aan 'Enter an URL to a Feature Layer' en copy-paste de onderstaande urls om de bestaande templates te kunnen inlezen in je kaart. 

- Pre-incident planning : de Pre-incident planning template helpt om pre-incident informatie te verzamelen voor zowel brandweer als politie van bv. bestaande plannen en tekeningen en laat je toe om een response plan op te maken dat zelfs kan gebruikt worden tijdens de interventie zelf.

 

http://services.arcgis.com/1WXsSdZFzziTTcic/arcgis/rest/services/PreIncidentPlanning/FeatureServer

- Fire Hydrant Inspection : de Fire Hydrant Inspection template wordt gebruikt om informatie omtrent de hydranten te publiceren en aan te vullen. Deze template omvat nuttige tools voor bv. de controle van de hydranten. Tevens kan op het terrein bijkomende en aanvullende informatie worden verzameld die op de kaart wordt weergegeven. 

 

http://services.arcgis.com/1WXsSdZFzziTTcic/arcgis/rest/services/FireHydrantInspection/FeatureServer

- Fire Station Wall Map :  de Fire Statoin Wall Map template bevat een geoptimaliseerde basemap, operationele layers en tools specifiek voor de brandweer-diensten.

 

http://services.arcgis.com/1WXsSdZFzziTTcic/arcgis/rest/services/FireStationWallMap/FeatureServer

Klik nu op de 'Next' knop.

Stap 4 : 

Kies nu de Map-Extent (de zone van de kaart die je in je applicatie wenst weer te geven) op de kaart door in te zoomen op de zone die je wenst en klik dan op 'Next'. 

Stap 5 : 

Geef nu een titel, tags en omschrijving aan de layer om uiteindelijk deze nieuwe layer aan te maken en klik op 'Done'. Het is belangrijk om de juiste keuze van de tags te maken aangezien het op deze tags is dat er zal worden gezocht in het zoekvenster. Uiteindelijk verschijnt er nu een nieuwe 'Item Pagina'. 

Stap 6 : 

Om te kunnen starten met het editeren van de kaart en verschillende features toe te voegen klik nu op 'Open' en op de 'Add to New Map with Full Editing Control'. De map-viewer zal nu worden geopend met je nieuwe layer erin. Je bent nu klaar om deze kaar te editeren. 

Stap 7 : 

In de toolbar van de map-viewer zal je bovenaan verschillende menu-items hebben. Klik bv. op 'BaseMap' om de achtergrondkaart te selecteren die je wenst. Je krijgt hier een ruime keuze tussen verschillende achtergrond-kaarten. Als je één van deze kaarten hebt aangeklikt zal de achtergrond van je kaart automatisch worden aangepast. 

Naast de 'BaseMap' item vind je eveneens het 'Edit' item. Klik op 'Edit' om te kunnen starten met het editeren van de verschillende features. 

Stap 8 : 

in het linker-paneel kan je nu alle verschillende features terugvinden die je aan de kaart kan toevoegen. Deze features zijn zowel punen, lijnen als polygonen. Wanneer je nu een item aan de kaart wil toevoegen, klik dan op het juiste item in het linker-paneel en klik dan op de juiste locatie op de kaart om dit toe te voegen. Daarna zal er automatisch een pop-up venster verschijnen waarin je de verschillende velden van het item kan invullen. Vul deze velden in om de juiste informatie aan het item toe te voegen. 

Herhaal deze stap zoveel als gewenst om jet kaart volledig op te maken. De templates die we hier hebben toegevoegd zijn heel uitgebreid en bevatten veel items (met elk hun specifiek symbool en met elk hun specifieke velden). Hieronder geven we een overzicht van de verschillende items die je in de templates kan terugvinden : 

Stap 9 : 

Eenmaal je alle verschillende items op de kaart hebt getekend en de bijhorende informatie hebt ingevuld, is het noodzakelijk om de kaart op te slaan.Klik dus po de 'Save' knop bovenaan de toolbar. Een nieuw pop-up venster zal nu verschijnen waarin je je titel, tags en omschrvijving kan toevoegen van deze specifieke kaart die je hebt gecreëerd. Klik dan op 'Save Map'. 

Stap 10 : 

Om je kaart ter beschikking te stellen van het grote publiek of van een specifieke doelgroep, klik op 'Share' bovenaan de toolbar. Een nieuw pop-up venster zal verschijnen waarin je de juiste checkbox kan aanklikken. 

 

Verder lezen...

Deel dit met anderen