Volg ons

Kaart van Wegeniswerken in je Website

How To: Kaart van Wegeniswerken in je Website

Integreer een kaart van de wegeniswerken in je website. Deze wegeniskaart is ongetwijfeld een zeer nuttig , visuele en snel instrument om de burgers geïnformeerd en up -to-date te hoduen. Tevens bieden we de tool om deze gegevens up-to-date te houden.

Stap voor stap

 

http://www.ukkel.be/fr/Travaux-voirie

stappen
1 - Ga naar www.arcgis.com en meld u aan met uw ArcGIS Online Account . Op de bovenste banner klikt u op My Content en eenmaal geladen , op Create Layer .2 - In het pop - up selecteert u de Create Layer en de Voer een URL in : http://services1.arcgis.com/XLY7M6F9oPzjvKmJ/arcgis/rest/services/Chantiers_Werken_template/FeatureServer/0 . Plak deze URL in het tekstvak en klik op Volgende :

Deze functie sjabloon bevat een kant-en -klare symboliek en specifieke fields worden bevolkt met o.a. lopende of geplande werkzaamheden , soort werk , straatnaam , werk duur , begin-en einddatum , etc.3 - Nu is het noodzakelijk om een zone die je in je viewer als beginkaart wil weergeven door pannen en zoomen de kaart venster . Om de map extent te aanvaarden, klik op Volgende.4 - Geef de tittel , tags en samenvatting van de nieuwe functie laag en selecteer de map waar u het wilt opslaan . Om te accepteren klikt u op Gereed . Dan is een nieuwe functie laag gemaakt in uw account.5 - In de nieuwe functie laag Description webpagina klik op Openen en vervolgens toevoegen aan Nieuwe Kaart met volledige editing controle. Er wordt een webpagina kaart met de omvang van de laag in de ArcGIS Online viewer geopend .
6 - Klik op Base Map om een andere basiskaart ( ex Imagery ) te selecteren en te zoeken naar een locatie ( ex Merchtem , België ) in het vak Zoeken . De kaart zal atuomatisch inzoomen op de gekozen locatie .


7 - Om te beginnen met bewerken en tekenen van de lijnen die de openbare werken vertegenwoordigen klik op Bewerken. Selecteer tussen Lopende ( En cours / Lopende ) of geplande ( Projeté / Geplande ) werken . Pan en zoom om het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden en beginnen met het tekenen ( een klik ) . Dubbelklik om de lijn te beëindigen . Bevolk de pop - up velden met informatie over de openbare werken . Eenmaal klaar Klik op Sluiten .
Herhaal deze stap om alle openbare werken te tekenen .
8 - Nu is het tijd om de pop - ups die zullen worden getoond in de kaart van openbare werken te configureren. Klik op Details en vervolgens op de pijl rechts van de laag om de laag weer te geven. Klik ten slotte op de Pop - up optie Configure .
9 - Het is mogelijk om de pop-up te configureren met welke kenmerken en hoe deze kenmerken worden getoond . Door te klikken op Configureren Attributen kunt u het veld alias hernoemen naar een voor de eindgebruiker gemakkelijker begrijpbare term . Er zijn nog enkele configuratieopties die u zullen toelaten om meer persoonlijke en specifieke pop - ups te configureren.10 - Na het beëindigen van het editeren van de kaart is het nodig om deze op te slaan door te klikken op Opslaan en het opgeven van de titel , labels , samenvatting en de map waar het wordt opgeslagen .11 - Klik op Delen om te bepalen wie in staat zal zijn om de kaart te kunnen zien . Vink de optie Iedereen ( openbaar ) om de kaart openbaar te maken . Klik op de knop Embedd in Website die nu actief zal zijn .12 - ArcGIS Online geeft ons het HTML-code fragment nodig heeft om de kaart in te sluiten in een webpagina . Vink aan welke opties je voor je kaart wilt hebben en je zult zien dat de HTML automatisch verandert . Vervolgens kopieert u de HTML-code fragment .13 - Plak de HTML- code fragment in uw webpagina code en sla de wijzigingen op .14 - Met deze paar stappen zult u erin slagen om eenvoudig een kaart van openbare werken in uw organisatie website te integreren . De afbeelding hieronder toont een voorbeeld van een eenvoudige webpagina met de embed kaart we zojuist hebben gemaakt .

Verder lezen...

Geo-data zoeken : search ArcGIS Online

How To: Geo-data zoeken : search ArcGIS Online

ArcGIS Online geeft de mogelijkheid om geo-data te publiceren en te delen. Op ArcGIS Online zijn er ondertussen heel veel datasets gepubliceerd. Deze tutorial geeft aan hoe je via ArcGIS Online search de data kan vinden.

Stap voor stap

1- In uw webbrowser, ga naar onze Data Portal website (data.esribelux.com) of meldt u aan met uw ArcGIS Online-account (www.arcgis.com / home / signin.html) om publieke geografische gegevens op ArcGIS Online te beginnen met zoeken.

2 - Aan de rechterkant van de browser vindt u het zoekvenster waarin u de naam dataset of trefwoord dat u zoekt kunt typen. U kunt ook kiezen voor het type van de resultaten die u verwacht : alle inhoud , kaarten , lagen , apps, gereedschappen , etc.


3 - In geval uw zoekopdracht veel resultaten produceert kunt u ze filteren op type en ook sorteren op relevantie , titel , eigenaar , aantal views , etc. Als u de gewenste dataset gevonden hebt, klikt u op het pijltje naast de knop Openen en kies Openen in ArcGIS.com kaart viewer om de dataset te openen als een Web kaart .


4 - Als u nog niet aangemeld bent, dan moet u klikken op de Modify Map knop aan de rechterkant van het scherm


5 - Om meer lagen, gehost op ArcGIS Online, aan de Web Map toe te voegen , klikt u op de knop Add en selecteer vervolgens Zoeken naar Lagen.
Met de andere opties, zoals Add Layer van Web of Bestand kunt u verschillende geodata formaten toe te voegen : Shapefile , KML , GPX , ArcGIS Server-services , WMS , geo- enabled CSV-bestanden , enz.


6 - Typ het woord of de woorden die u probeert te vinden en kijk om uw zoekresultaten te beperken met ArcGIS Online. Zodra u de gewenste laag vond klik op Add om het toe te voegen aan de Web Map . Na het toevoegen van alle lagen klik op 'Done adding layers'.


7 - In sommige gevallen is het noodzakelijk om alle lagen te visualiseren, om transparantie toe te passen op de bovenste lagen . Door te klikken op de pijl naast de naam van de laag wordt een dialoogvenster geopend . Klik dan op Transparantie en schuif de balk naar de gewenste transparantie.

Verder lezen...

Geo-data : hoe lees ik externe data in mijn Desktop

How To: Geo-data : hoe lees ik externe data in mijn Desktop

Hoe lees ik externe data in mijn dekstop : een Basemap,  een externe data-set (en hoe kan ik het projectie-systeem gaan aanpassen).Alles erop gericht om het gebruik zo eenvoudig en intuïtief mogelijk te maken.

Stap voor stap

Als je je ArcMap opstart en je opent geen reeds opgemaakt project, dan heb je een blanco scherm. Echter via het gebruik van de portal kan je nu heel snel in je desktop-oplossing data opnemen.

We tonen hier concreet hoe je een base-map integreert in je ArcMap als achtergrondkaart en hoe je daarna bv. het gewestplan inleest en hiervan de projectie wijzigt naar Lamber 2008.

Stap 1 : basemap inlezen

In je ArcMap vind je een midden bovenaan een add-data button. Klik hierop en selecteer : 'add Basemap'.

Het selectie-venster zal herbij opengaan en je kan dan kiezen tussen de verschillende types basemap. De geselecteerde base-map zal je dan kunnen zien en zal als een separate laag in je overzicht worden opgenomen.

Stap 2 : externe data inlezen

In je ArcMap vind je een midden bovenaan een add-data button. Klik hierop en selecteer : 'add data from ArcGIS Online'. Het selectie-venster zal herbij opengaan en je kan in het zoekvenster je zoektermen opgeven (hier als voorbeeld 'gewestplan').

Er worden je dan de gevonden mogelijkheden weergegeven. Door deze data te 'add' en wordt deze terug ingelezen in je ArcMap en als apparte laag weergegeven. (bem. indien de gewenste data op je interne portal staat en niet publiekelijk dan zal je best inloggen als user op ArcGIS Online (zie linksbovenaan 'sign in') - we raden echter aan bij het opstarten van je ArcMap reeds in te loggen via het hoofdmenu (file->sign in)).

Stap 3 : Wijzigen projectie-systeem

De data wordt niet steeds in hetzelfde projectie-systeem gebracht. Zo kan het zijn dat data via een service reeds in WGS84 wordt ingelezen. Als je dan overige data hierbovenop plaatst, dan is dit eveneens via dit WGS84 projectie-systeem. Door op de data-laag rechtermuisknop te klikken krijg je onderaan het menu de mogelijkheid om het projectie-systeem aan te passen.

Verder lezen...

Maak je eigen Buurtwegen tools

How To: Maak je eigen Buurtwegen tools

Hoe maak ik een basisapplicatie voor Buurtwegen ! Met in een laag waarbij je de buurtwegen kan inventariseren (en de velden die je wil bekomen zelf kan aanpassen en aanvullen). Met eveneens de mogelijkheid om op het terrein met de mobiele applicatie data te controleren en te inventariseren.

Stap voor stap

Stap 1 :

Ga naar ArcGIS Online (www.arcgis.com) en log in met je username en paswoord. Ga naar 'my content'. In de menu-balk vind je de 'create layer' menu (waarmee je eigen feature layers kan gaan aanmaken).

Stap 2 :

In het pop-up venster van de create layer, selecteer 'Create feature layer from an existing feature layer'. Selecteer dan  'Enter a URL to a feature layer' optie. Kopieer dan de onderstaande URL in de tekst-box en klik op 'Next'.

http://services.arcgis.com/1WXsSdZFzziTTcic/arcgis/rest/services/Buurtwegen_template/FeatureServer/0

Deze layer omvat reeds een standaard symbologie en standaard velden (die je zoals hier verder aangegeven dan ook kan wijzigen).

Stap 3 :

Je dient dan de extent van de kaart en van de service vast te leggen. Zoom dus hier in op het grondgebied van je gemeente. De feature service zal dan ook enkel gegevens aanvaarden in deze extent. Dus neem deze breed genoeg zodat het volledige grondgebied van de gemeente is afgedekt. Klik dan op 'next'.

Stap 4 :

Geef in deze volgende stap de titel die je aan deze service wil geven (bv. Buurtwegen_gemeente_FS1), geef de tags in (bv. buurtwegen, naam gemeente, ...) - dit is belangrijk om nadien via de mobiele applicaties je kaart eenvoudiger terug te vinden, korte beschrijving van je service en selecteer de folder waarin je deze feature service will gaan opslaan. Klik dan op 'done'. Een nieuwe Feature layer zal dan worden opgemaakt en in je content worden opgeslagen.

Stap 5 :

In de nieuwe feature layer descriptie web-pagina, klik op de pijl naast de layer naam en klik oop 'enable attachments'. Dit zal je service in staat stellen om foto's en video's toe te laten in de service. Dit is belangrijk als je op het terrein ook foto's en video's wil linken en invullen tijdens bv. de terrein-inventarisatie. Klik dan op de 'Open' knop en selecteer 'Add to New Map with full editing control'. Dit zal dan een Web Map openene op de extent die je hebt geselecteerd en je toelaten om data te zien en te editeren.

 

 


Stap 6 :

Eenmaal de Web-map is opgeladen zoom dan in op de juiste extent die je wenst te hebben. Je kan dan kiezen welke BaseMap je wenst te gebruiken voor je kaart. Klik hiervoor op de knop Basemap en selecteer de gewenste BaseMap. Klik dan op 'save'. Een menu zal dan opstarten dat je toelaat om de titel van je kaart, de tags, een korte inhoud en de folder waarin je de kaart wil opslaan.

Stap 7 :

Klik dan op 'share'. Hierbij kan je dan selecteren aan wie je de kaart wil ter beschikking stellen. Ofwel kan je het gebruik toelaten voor een specifieke groep die je hebt aangemaakt, je eigen organisatie of voor het brede publiek. Let wel, wanneer je dit laatste selecteert dan kan werkelijk iedereen deze gegevens zien en aanpassen.

Je bent nu klaar om de gegevens van de buurtwegen in te gaan vullen en te beheren. Zoals je ook in bovenstaand menu ziet, kan je ook opteren om hier een specifieke web-applicatie van te maken. Dit laat je toe om het gebruik en de ingave van de gegevens van de buurtwegen zo eenvoudig mogelijk te laten ingeven. Door op 'make a web application' te klikken heb je de mogelijkheid om verschillende templates te gebruiken. Selecteer een template. Je kan dan kiezen om je web-applicatie te previewen of om deze werkelijk te publiceren.

De templates die hier best aansluiten bij de applicatie zijn de 'Basic viewer' en de 'Edit'. Eenmaal je de template hebt gekozen en deze gepubliceerd wordt je direct naar de 'item details' van de applicatie gebracht. Hierbij kan je dan de titel en overige gegevens aanpassen (via 'edit') of de applicatie verder configureren ('Configure App').

 

Stap 8 :

We zijn nu klaar om de mobiele app's te gebruiken voor de inventarisatie op het terrein. Je kan hiervoor zowel tablets als smartphone gebruiken en zowel op Androïd als op iOS. Hiervoor moet je wel eerst de app installeren op de tablet of op de smartphone. Ga hiervoor naar de 'Google Play' market of naar de iStore. en laat dan zoeken op de zoekterm 'esri'. In de verschillende keuzes zal je (normaal op de eerste plaats) de ArcGIS app terugvinden. Installeer deze op je Table of Smartphone.

Stap 9 :

Open nu de ArcGIS App. Klik dan op het vergrootglas op de startpagina. In het zoekveld kan je dan de tags invullen die je aan de kaart hebt gegeven om de informatie te kunnen terugvinden.

Stap 10 :

In de zoek-resultaten kies dan je kaart en klik hierop om deze te openen.

Stap 11 :

Zoom in naar de zone waar je de buurtweg wenst in te geven (of te consulteren) door met 2 vingers de kaart uit elkaar te trekken. Je kan natuurlijk ook via het vergrootglas rechtsboven zoeken op een adres. Zoom tot op het niveau waarop je de volledige zone hebt waarin je de buurtweg wenst te tekenen. Klik dan op het potlood bovenaan op het scherm om te starten met het editeren.

Stap 12 :

Je kan nu selecteren welk type van buurtweg je wenst in te tekenen. Eenmaal een type geselecteerd zal een formulier worden geopend waarbij je de voorgedefinieerde velden kan invullen.

Stap 13 :

Zoals reeds hierboven aangegeven kan je via de App ook bijlagen gaan toevoegen aan je Buurtweg. Zowel foto's als video's kan je hieraan toevoegen. Klik op het 'Folder' symbool boven aan het menu om deze foto's of video's toe te voegen. Je kan dan kiezen tussen een foto/video die je reeds in je gallerij hebt of kiezen om met je smartphone/tablet een foto te nemen en deze toe te voegen aan de buurtweg.

Stap 14 :

Om de buurtweg nu in te tekenen klik op het 'Drawing' symbool bovenaan de app. Je kan dan op het scherm de verschillende punten van het pad van je buurtweg intekenen. Wanneer je alle punten van de buurtweg hebt ingetekend, klik dan op het 'vinkje' bovenaan rechts om je edits te aanvaarden. Klik dan nogmaal op het groene vinkje om de aanpassingen definitief te aanvaarden. Zo heb je je buurtweg ingetekend op je kaart en kan je deze buurtweg nu ook in alle andere applicaties terugvinden.

Verder lezen...

Deel dit met anderen