Volg ons

Geodata zoeken in AGOL (via PDF's)

How To: Geodata zoeken in AGOL (via PDF's)

Met overzichtelijke PDF bestanden op de ESRI BeLux Data Portal vind je sneller en makkelijker geografische data binnen ArcGIS Online. Volg deze how to om binnen enkele minuten bekend te raken met deze efficiënte manier om datasets te vinden!

Stap voor stap

Stap 1: Browse PDF bestanden

Ga naar de ESRI BeLux Data Portal: data.esribelux.com.

Onderaan de pagina vind je een overzicht van PDF-bestanden. Door op een link te klikken open je het PDF bestand van jouw keuze.

Dataportal esri BeLux
Overzicht van PDF bestanden op data.esribelux.com

Stap 2: Inhoud van een PDF bestand

Elk bestand bevat een overzichtelijke lijst van de beschikbare data binnen het gekozen onderwerp.

Elke dataset is voorzien van een korte beschrijvingen en 2 linkjes.

 1. Linkje 1 vind je onder de afbeelding. Deze link verwijst naar de Web Map visualisatie van deze dataset in de ArcGIS Online viewer.
 2. Linkje 2 ("description") is de link onder de beschrijving van elke dataset. Deze link verwijst naar de pagina op ArcGIS Online waar je alle informatie over de data vindt.
Bladeren
Linkjes binnen het PDF bestand

Stap 3: Openen in ArcGIS Online of Desktop

Ga naar de pagina met de uitgebreide informatie over de dataset (klik op de "Description" link).

Klik op de knop "Open" om de dataset te openen binnen de ArcGIS Online Viewer (Open in ArcGIS.com kaart viewer) of in ArcGIS voor Desktop.

Als je kiest om de dataset in ArcGIS Desktop te openen dan start een download van een .Pkinfo bestand. Kies voor de optie "Open with ArcGIS File Handler" om ArcGIS Desktop automatisch op te starten en de dataset in de inhoudsopgave in te laden.

Description

Openen van data in ArcGIS Desktop :

Inlezen van de data in ArcGIS Desktop
Inlezen van de data in ArcGIS Desktop
Verder lezen...

Gebruik Query tool

How To: Gebruik Query tool

In deze How-to geven we uitleg over hoe je de query-tool kan gebruiken samen met de tabel om informatie op een kaart te kunnen vinden maar tevens ook hoe je deze informatie kan exporteren zodat je deze ook in andere toepassingen (zoals bv. word) kan gebruiken. Op deze wijze kan je snel informatie opzoeken zowel met geo-metriën (bv. alle bedrijven in een buffer van x meter rondom een punt, of via een polygoon) als met specifieke zoek-opdrachten.

Stap voor stap

Om deze tool toe te lichten hebben we een specifieke applicatie opgezet waarbij de informatie en locatie van bedrijven in een gemeente werden opgenomen en waarbij we zowel een tabel als een query-tool hebben opgezet. Dit laat toe om bedrijven op de kaart te selecteren en op te zoeken maar tevens ook om deze informatie verder te gebruiken.

Stap 1 :

Om de app te openen klik hier op de link http://esribelux.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9a0e0fc1e1aa4d90ba48e978ee338555

Stap 2 :

Zoom naar de specifieke zone waar je meer informatie wenst te vinden omtrent de bedrijven die in dit gebied gelegen zijn. Klik dan op een punt om de informatie omtrent het bedrijf te kunnen terugvinden. Bij deze data zal je tevens ook een link vinden naar de website waar je meer gedetailleerde informatie van het bedrijf terugvindt. 

Stap 3 :

Onderaan de applicatie vind je tevens een kleine zwarte pijl. Door hier op te klikken open je de tabel waar je de attributen van de bedrijven op de kaart kan terugvinden. Klik nu op een specifieke record om het betrokken bedrijf op de kaart terug te vinden.

Stap 4 :

Links bovenaan in het tabelvenster heb je de mogelijkheid om verder opties terug te vinden. Klik op deze knop 'options'. Nu krijg je een aantal selectie-mogelijkheden.

 • Selecteer al de records die je nu op de kaart kan zien
 • Selecteer alle records van de tabel
 • Filter de records van de tabel zodat je enkel in de tabel deze bedrijven vindt die zichtbaar zijn op de kaart.
 • Toon/verberg columns
 • Exporteer de geselecteerde records naar een csv tabel

stap 5 :

Om de legende te zien en om het overzicht te zien van de verschillende lagen die opgenomen zijn in de applicatie, klik op de buttons die je terugvindt rechts bovenaan in de applicatie.

Stap 6 :

Het is ook mogelijk om de data op de kaart te queryen door te klikken op de 'Query' button. Er zijn in deze applicatie een 4-tal voorgedefinieerde queries die je toelaten om de informatie op te zoeken en de resultaten op de kaart weer te geven.

 • Zoek op adres
 • Zoek op het type onderneming
 • Zoek op het ondernemingsnummer
 • Zoek op postcode en gecombineerd met het type onderneming

Stap 7 :

Selecteer nu één van de queries (bv. zoek op type onderneming) en vul in het zoekveld het type in waar je wenst op te zoeken (bv. het type 'Horeca').

Stap 8 :

Het is ok mogelijk om je query verder te verfijnen door het aantal resultaten van je zoek-opdracht te beperken. Je kan bv. het aantal resultaten beperken door te selecteren dat enkel de resultaten van je map exten worden weergegeven. Je kan tevens ook een polygoon tekenen waarbinnen enkel de resultaten mogen worden getoond.

Stap 9 :

Je kan nu ook de resultaten als een 'operational layer' opnemen. Dit laat je dan toe om deze resultaten bv. te exporteren naar een csv file. Eenmaal je je selectie hebt uitgevoerd, klik dan op 'apply' om de query-resultaten te kunnen zien. Als resultaat zul je nu verschillende geselecteerde punten zien op de kaart en zal je e informatie omtrent de geselecteerde berijven ook in het query panel kunne zien. Je kan deze laag nu aan of afzetten zoals je zelf wenst.

Stap 10 :

Om nu de bekomen resultaten te exporteren naar een csv bestand, klik op de pij naast de query layer naam (in het voorbeeld zal deze weergegeven zijn als (Type Query Result) en open dan de attribuut-tabel onderaan het scherm (door te klikken op het kleine zwarte pijltje midden onderaan het scherm).

Stap 11 :

Om nu de resultaten zelf te exporteren, klik op de 'table options' linksboven in het tabelvenster, selcteer dan 'Selectrecords in all pages' en klik dan op 'export to CSV'.

 

 

 

 

Verder lezen...

CRAB GeoCoding in ArcGIS Dekstop

How To: CRAB GeoCoding in ArcGIS Dekstop

In ArcGIS Dekstop kan je gebruik maken van de CRAB Geocoders. Zo kan je eenvoudig adressen vinden maar ook omgekeerd eenvoudig het dichtsbijzijnde adrespunt terugvinden.

Stap voor stap

In deze How-To lichten we toe hoe je eenvoudig de CRAB geocoding service aan je desktop kan toevoegen. Door deze geo-coder in te zetten kan je via de find adresen terugvinden, maar evenees ook 'reverse geocoden' wat betekent dat je dan door over de kaart te hooveren, je het dichtsbijzijnde adres kan terugvinden.

Stap 1 :

Open je ArcMap en klik dan op 'Add Data' die je bovenaan in je toolbar terugvindt. Klik dan op 'GIS Servers' en klik dan op 'Add'. Selecteer 'Add ArcGIS Server'.

Stap 2 :

In de pop-up window, checkt de optie aan 'Use GIS Services' en klik dan op 'next'. In de Server URL tekstbox type je (of copieer je) volgende URL naar de Geo-coder server :

ex : http://geocoder.dev.esribelux.eu/arcgis/services

Stap 3 :

Sluit nu alle pop-ups af en klik nu op de 'file' tab, 'Add Data', 'Geocoding' , 'address locator manager'.

Stap 4 :

In de 'Address Locator Manager' scherm klik nu op 'Add' en selecteer het type van de geocoding service die je wenst toe te voegen aan je dekstopr. De geselecteerde geocoder zal dan direct bruikbaar zijn in ArcMap.

Stap 5 :

Om nu de Geo-Coding service direct te kunnen gebruiken, activeer nu de 'geocoding toolbar' door te klikken op de tab 'Customize', dan 'Toolbars' en dan 'Geocoding'. In het linker deel van de geocoding toolbar kan je nu de geocoder kiezen die je wenst toe te passen op je adres (bv. Flanders').

Stap 6 :

Om nu de lcoatie van een adres te vinden, type het adres in de locator toolbox en klik op enter. Optioneel kan je nu ook met de rechtermuis op de tekstboks klikken en een bijkomende actie selecteren zoals bv. Zoom to addres, add point, Routing, ....

Stap 7 :

Er is eveneens de mogelijkheid om gebruik te maken van de 'reverse geocoding'. Dit laat je toe om op basis van een punt op de kaart het dichtsbijzijnde adres te vinden. In de 'geocoding toolbar' klik op de 'Address Inspetor' en ga nu met de muis naar de kaart. Door nu de muisknop in te houden en over de kaart te hooveren zal het dichtsbijzijnde adres worden aangegeven.

Verder lezen...

CRAB GeoCoding in ArcGIS Online

How To: CRAB GeoCoding in ArcGIS Online

In ArcGIS Online is het perfect mogelijk om je eigen Geo-Coder toe te voegen. Zo kan je ook bv. CRAB adressen direct gebruiken in ArcGIS Online wat toelaat om je adressen heel precies terug te vinden.

Stap voor stap

In ArcGIS Online kan je via de instelling van je account diverse geo-coders gaan toevoegen. Dit kan je eigen service zijn, maar dit kan eveneens ook een externe service zijn (zoals bv. CRAB).

Stap 1 :

Ga naar ArcGIS Online (www.arcgis.com) en log in met je account. Je moet wel een administrator zijn binnen je organisatie om de instellingen van je AGOL te kunnen aanpassen.

Stap 2 :

Gan naar het menu-item 'My Organization' en klik dan op 'Edit Settings'.

Stap 3 :

Klik nu op 'Utility Services' tab linkns en klik dan op 'Add Geocoder' :

Stap 4 :

Een pop-up venster zal nu verschijnen waar je de URL kan toevoegen naar de Geocoder service. Daarbij kan je ook een naam en tekst toevoegen die zal verschijnen in de WebMap Searchbox. Klik eveneens op de check : 'Allow Place Finding Options'.

Hierbij geven we een aantal URL's door naar verschillende geocoder services :

http://geocoder.dev.esribelux.eu/arcgis/rest/services/BEL/Brussels_FR/GeocodeServer

http://geocoder.dev.esribelux.eu/arcgis/rest/services/BEL/Brussels_NL/GeocodeServer

http://geocoder.dev.esribelux.eu/arcgis/rest/services/BEL/Wallonia/GeocodeServer

http://geocoder.dev.esribelux.eu/arcgis/rest/services/BEL/Flanders/GeocodeServer

http://geocoder.dev.esribelux.eu/arcgis/rest/services/LUX/Luxembourg/GeocodeServer

 

Stap 5 :

Om nu de GeoCoder te testen, ga naar de kaart ('Map') of open een bestaande WebMap. Bovenaan rechts in de Geo-Search zal je nu in de Searchbox een klein pijltje zien staan. Door dit aan te klikken is het nu mogelijk om de GeoCoder service te selecteren die je wenst toe te passen .

Als je nu een adres ingeeft zal je zien dat direct de juiste geocoder wordt toegpast. Als je bv. de CRAB geocoder hebt geselecteerd zal je zien dat als je een adres ingeeft, het punt direct zal verschijnen op het CRAB adres.

 

Verder lezen...

Deel dit met anderen