Volg ons

GIS voor gemeenten - Blog

Ruimtelijk Analyse 2

In een vorige blog hebben we meer toegelicht hoe bij de inplanting van een openbare voorziening het mogelijk is om de rij, fiets of wandel-afstanden te analyseren om tot een optimale inplanting te komen. In deze blog gaan we hier dieper op in en gaan we ruimtelijke analyseren hoe de omgeving van een openbare voorziening kan worden ingeschat. Het voorbeeld dat we gaan bekijken is 'Wat is de leeftijdsverdeling van de populatie wonende binnen een rijafstand van 5 minuten rond een nieuw kinderdagverblijf?'. 

Verder lezen...

Werk-order op GGINO

Een gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het publiek domein. Maar dit betekent eveneens dat de ploegen die op het terrein het onderhoud uitvoeren degelijk moeten worden aangestuurd en tevens dat zij weten waar en wat ze precies moeten uitvoeren. Door de werk-orders nu te koppelen aan de inventaris van het openbaar domein is het mogelijk om voor de werk-orders precies de objecten te koppelen. Dit laat tevens toe om een goed overzicht te bekomen van welke taken er zijn gepland, welke taken moeten worden uitgevoerd, maar eveneens belangrijk bij de objecten te kunnen nagaan wat er reeds werd uitgevoerd. Zo kan je komen tot een planmatige aanpak en een degelijke (geo)-overzicht. 

Verder lezen...

Ruimtelijk analyse

Stelt u zich voor dat u de taak hebt gekregen de ideale locatie van een nieuw gemeentelijk zwembad of een nieuw kinderdagverblijf te bepalen. Bij de bepaling hiervan wordt er rekening gehouden met verschillende objectieve en kwantificeerbare factoren. Zulke factoren kunnen zijn: ligt het zwembad op wandelafstand van alle scholen in de gemeente? Wat is de impact van de herlocatie? Stelt u zich voor dat u de taak hebt gekregen de ideale locatie van een nieuw gemeentelijk zwembad of een nieuw kinderdagverblijf te bepalen. Bij de bepaling hiervan wordt er rekening gehouden met verschillende objectieve en kwantificeerbare factoren. Zulke factoren kunnen zijn: ligt het zwembad op wandelafstand van alle scholen in de gemeente?

 

 

 

 

Verder lezen...

Deel dit met anderen