Volg ons

GIS voor gemeenten - Blog

Zwerfvuil

In praktisch alle steden en gemeenten heeft men te maken met zwerfvuil. Dit zwerfvuil kan verschillende vormen aannemen zoals bv. blikjes langs de weg, maar eveneens groot afval dat wordt afgelaten. Je kan als gemeente een zwerfvuil applicatie opzetten die je toelaat om het zwerfvuil in beeld te brengen, maar ook aan de burgers toe te laten om het zwerfvuil in beeld te brengen (en hen als gemeente op de hoogte te houden van de status). Zo kan je enerzijds de status in beeld brengen op je website, de data integrerern in je desktop-applicatie voor het beheer, een web-applicatie opzetten binnen de gemeente-diensten, een burger-bevraging opzetten via de website, maar eveneens ook een app ouwen die toelaat om op het terein het zwerfvuil in beeld te brengen.

In een eerste stap wordt een data-laag opgezet die je verder zelf kan configureren. Hieronder geven we een voorbeeld van een basis-laag die je kan inzetten. We hebben hier geopteerd om 3 types naar voor te brengen (klein vuilnis, vuilniszak, groot vuilnis) - waar je zelf kan aanvullen, types definiëren, ... en 3 mogelijke statussen (aangegeven door de burger, opgenomen door de gemeente en opgelost). Een dergelijke laag kan er uitzien zoals hieronder :

 

 

Op basis van deze kaart en symboliek is het nu mogelijk om een geo-formulier aan te maken dat je kan invoegen op je website. Een dergelijk geo-formulier geeft de burger de mogelijkheid om gegevens via de website in te vullen. Deze geoform is heel basic opgebouwd en natuurlijk kan je deze verder configureren (zoals bv. maken dat men niet de gegevens van anderen ziet of dat men bv. niet de status van de aangiftes ziet), maar ook de ganse layout kan worden aangepast. Voor de toegang tot de geoform : klik hier of op het beeld hieronder.

Op deze wijze zullen de gegevens die werden opgenomen ook op de kaart naar voor komen en kan je deze gegevens zowel in een web-browser applicatie gaan beheren, maar eveneens ook in je desktop - omgeving. zo is het dan mogelijk om de status van de opgegeven punten aan te passen naar gelang deze door de gemeente-diensten zijn opgenomen of naar gelang deze zijn opgelost. Immers de gegevens (feature layer) worden centraal bijgehouden en kunnen zo op elk mogelijks toestel worden weergegeven : (klik hier of op het beeld hieronder)

of zoals hieronder weergegeven in de desktop-omgeving :

 

Het is natuurlijk ook mogelijk om een app op te zetten die dan via bv. de gemeentelijke app kan worden ingezet voor de inventarisatie van het zwerfvuil (of waarbij je de kaart van de statussen communiceert naar de burgers). Hieronder een voorbeeld van een dergelijke (eenvoudige) app die je verder kan customiseren en configureren :

Deel dit met anderen