Volg ons

GIS voor gemeenten - Blog

Vlaamse steden en gemeenten in 3D

In deze Blog wordt getoond hoe je de data van het Digitaal HoogteModel Vlaanderen II kan gebruiken voor je eigen gemeente. Zo kan je snel je gemeente in 3D weergeven, gebouwen selecteren, een 3D model met ortho-foto's opbouwen en zelfs een 3D gebouwenbestand opzetten. Deze 3D modellen kan je gebruiken voor bv. marketing doeleinden, maar eveneens om nauwgezet profielen te bepalen, hoogtes van bomen te meten, of voor stedebouwkundige analyses uit te voeren (bv. hoogtes daken, ....). 

AGIV stelt aan alle steden en gemeenten de informatie van het Digitaal HoogteModel Vlaanderen II ter beschikking. Dit zijn heel uitgebreide data-sets die via Lidar werden opgemeten en zo een heel gedetailleerd 3D informatie ter beschikking stellen.Tijdens de LiDAR data-inwinning werd gestreefd naar een gelijkmatige puntendichtheid van acht punten per m² per vliegstrook, onafhankelijk van de bodembedekking (zowel landelijk als stedelijk, zowel open landschap als dichte vegetatie). Wegens een 50% langsoverlap tussen de vliegstroken resulteert dit in een puntendichtheid van gemiddeld zestien punten voor iedere m² onbedekt terrein in Vlaanderen. Meer informatie vind je op de AGIV site : DHMV

Via de website van het AGIV kan je voor je eigen gemeente de LAS-datasets downloaden. Voor het opzetten van het 3D-model gebruik je best de brondata bestanden. Voor de verwerking van de data maken we gebruik van ArcGIS desktop, 3D analyst (en de specifieke LAS toolset) en ENVI. Via de LAS-Toolset kan je de data binnenlezen en klassificeren. Verder kan je deze dan omzetten naar een gedetailleerd raster of een TIN (3D model). Hieronder geven we weer hoe deze data er uitziet in ArcGIS Pro : 

Door van deze gegevens een hill-shade model te maken en de ortho-foto hierover te 'drapen' kom je reeds tot een eerste model dat je kan verder verwerken. 

In ArcScene kan je de informatie eveneens weergegeven zodat deze als een model wordt weergegeven : 

Uit de LIDAR-gegevens kunnen de gebouwen (en/of bomen) ge-extraheerd worden. Dit gebeurt aan de hand van de classificatie die op de LIDAR-data. Op de onderstaande screenshot zie je hoe de gebouwen en bomen uit de dataset worden gehaald. 

De resulterende feature class zijn polygonen met de hoogtewaarden van de daken. In ArcGIS Pro kunnen deze polygonen die boven het oppervlak van de DEM zweven, uitgezet worden tot op het oppervlak, waardoor je de grove contouren van gebouwen bekomt. Enkele tricks of the trade later geeft volgende beeld in ArcGIS Pro:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenario : impact-analyse 

Met deze 3D data kan je nu tal van analyses gaan uitvoeren. Zo kan je bv. de hoogte van de bomen bepalen, hoogtes woningen, geluids-analyss, overstromingsrisico's, ... maar eveneens een impact-analyse wanneer een nieuw gebouw wordt gepland. In dit voorbeeld hieronder gaan we kijken wat de zicht-impact is. We gaan in het model een fictief gebouw optrekken van 5 meter hoogte : 

Met de Viewshed-tool worden alle rasterpunten (DSM) getoond die zichtbaar zijn vanaf een bepaalde lijn of punt, hier de omtrek van het gebouw. 

 

Maken van een profiel :

In het 3D model kan je nu ook een lijn trekken en deze wordt dan ook in een profiel weergegeven. Het voordeel dat je hier hebt is dat je dit visueel kan koppelen (tussen hoogtelijn en model - zodat je heel eenvoudig hoogtes kan vinden en bepalen). 

Deel dit met anderen