Volg ons

GIS voor gemeenten - Blog

Geo-Loket (RO)

Binnen de gemeente is veel informatie beschikbaar omtrent Ruimtelijke Ordening (Percelen, BPA's, RUP's, verkavelingen, verordeningen, ....). Veel van deze informatie kan ook ter beschikking gesteld worden van de professionelen (architecten, notaris, Immo-kantoren, ...) en van de burgers. Dit zorgt er voor dat de toegang tot de informatie veel vlotter gebeurt en dat er minder 'tijdsverlies' is voor het informeren.

Een aantal gemeenten hebben er voor geopteerd om de informatie omtrent de Ruimtelijke Ordening van de gemeente publiekelijk te stellen. Hiervoor werd een geo-loket opgezet dat al deze informatie ter beschikking stelt op een manier die uiterst toegankelijk is en intuïtief. De geo-loketten waar hier naar wordt verwezen werden opgezet door CEVI.

Deze geo-loketten laten toe om op perceelsniveau te zoomen en daarbij de informatie van de percelen en met een eenvoudige klik alle informatie te bekomen. Hieronder geven we een voorbeeld van een dergelijk loket (bv. Knokke-Heist): Klik op het beeld hieronder om naar de applicatie te gaan. 

Zoom in tot op perceelsniveau en klik dan op de 'Informatie-knop' rechtsonder. Klik dan op een specifiek perceel en de informatie wordt berekend en beschikbaar gesteld. Dit ziet er bv. zo uit : 

Maar ook andere gemeenten hebben we teruggevonden die een dergelijk geo-loket hebben uitgewerkt zoals o.m. Wetteren, Ronse, Oudenaarde, ...

Klik op de beelden om naar de website te worden verwezen. 

 

Deel dit met anderen