Volg ons

GIS voor gemeenten - Blog

Geluidskaarten

Geluidsoverlast vind je praktisch overal terug. Deze geluidsoverlast kan zowel komen van wegen, treinverkeer, luchthavens maar natuurlijk ook van activiteiten in de gemeente zelf. Informatie omtrent metingen kan je in een GIS publiceren, je kan ook je burgers toelaten om zelf geluidsoverlast te melden en je kan informatie van diverse bronnen op kaart weergeven (zodat toekomstige burgers geïnformeerd zijn bij hun zoektocht naar een nieuwe woonst). En waarom niet van je smartphone een geluidsmeter maken.

Met een GIS kan je reeds informatie publiceren van geluidskaarten. Deze kaarten worden opgemaakt op basis van modellen en geven de geluidsbelasting(en) weer op verschillende momenten van de dag en nacht : Lden en de Lnight. Het gebruik van deze indicatoren wordt door de Europese richtlijn voorgeschreven. (Het Lden-niveau is het gewogen gemiddelde van de geluidsniveaus voor de dag (07.00-19.00), de avond (19.00-23.00) en de nacht (23.00-07.00). De avond- en nachtniveaus krijgen daarbij een straffactor van +5 resp. +10 dB aangerekend. Hierdoor wegen ze zwaarder door in het Lden-niveau, wat overeenkomt met de vaststelling dat geluidsoverlast ’s avonds en ’s nachts doorgaans als hinderlijker wordt ervaren. Uit Europees onderzoek blijkt dan ook dat een Lden een relatief goede voorspeller is van de mate waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden. Het Lnight-niveau geeft het gemiddelde geluidsniveau aan tijdens de nachtperiode (23.00-07.00). Europees onderzoek suggereert dat het niveau correleert met de mate van slaapverstoring, tenminste voor weg- en spoorverkeerslawaai.)

Hieronder vind je een voorbeeld van een dergelijke geluidskaart. Klik op de >> om de legende te openen.

 


Grotere kaart weergeven

Om een goede inventaris te hebben moet je diverse metingen uitvoeren. Maar natuurlijk kan je ook aan crowd-sourcing doen en zorgen dat je burgers ook informatie bezorgen. Hiervoor kan je bv. gebruik maken van app die door het European Environmental Agency is uitgewerkt en die toelaat om je smartphone om te vormen tot een basic geluidsmeter. De Noise-Watch app laat toe om via de micro van je smartphone geluid te meten en dit om te zetten in decibels. De informatie die van de metingen wordt bekomen wordt opgeslagen in een centrale applicatie die je alle metingen overzichtelijk weergeeft. Voor de link naar de Appshttp://www.arcgis.com/home/item.html?id=7ff4228425424746951206fd1112a1fa, Klik hier of ga op Google Play en type in 'NoiseWatch'.

 

 

 

Via de centrale web-applicatie is het mogelijk om de metingen te visualiseren. Zoom voldoende in op een meting en klik erop om de detail-gegevens te kunnen terugvinden. Voor de web-applicatie : klik hier.

 

Via websites kan je de informatie ook gaan delen met je burgers, maar kan je tevens een beschrijving toevoegen zodat de bezoeker van je site wordt begeleid doorheen de informatie. Immers geluidskaarten zijn niet zo eenvoudig te interpreteren. In Vlaanderen hebben we nog niet veel voorbeelden die dergelijke informatie weergeven, vandaar geven we hieronder 2 voorbeelden van Frankrijk (Parijs, Versailles) :

 

Deel dit met anderen